Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Claus Halkjær
    Foto: Claus Halkjær
  • Fotograf: Anders Søgaard
    Foto: Anders Søgaard
  • Fotograf: Paul Nilsson
    Foto: Paul Nilsson

Kendetegn

: Vingefang: 44-54 mm. Grundfarven blegt citrongul. Forvingerne med to brunlige tværstreger, hvoraf den inderste fortsætter over bagvingerne. Disse med en kort hale, indenfor hvilken der er et par mørke pletter (den ene med rød midte). www.fugleognatur.dk/gallery...

Flyver om natten, men kan undertiden findes når den flyver i skumringen.

Larven er lidt speciel, da den er (endnu) bedre end de fleste larver til at camouflere sig. Den sidder fuldstændig rank som en lille pind, inkl flere knaster på midterste segment, som ligner rester af afbrækkede kviste. Den sidder ofte delvist "knækket" ved 3. thorakalsegm. igen typisk for en lille Hyldekvist.

Larven er ca 20 mm i Sept og ca 30 mm i Marts, men kan blive helt op til 50 mm.

Larven er træbrunlig - ekstremt lang og tynd - og med "årer i træet". Larven har tydelige Cerci. Desuden har den nogle fortykkede tværbånd over området lige foran analsegmentet, igen efterligning af udseendet af en kvist. Den kan dog jævnligt ses sidde mellem 2 kviste, så det tilsammen danner en trekantform.

Larvens hoved virker mere firkantet i fronten end de fleste andre arter.

Natsvalehale
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ken Jensen

Forveksling

: Hvidvingemåler (Siona lineata)

Larven kan i vinterhalvåret stort set ikke forveksles med andre, dog måske delvist Ennomos-larverne i foråret

Udbredelse

: Almindelig i DK, bortset fra Vest- og Nordjylland.

Udbredelse i øvrigt fra Altaibjergene og det nordlige Kasakhstan gennem Lilleasien og Rusland til det vestligste Europa og fra det sydlige Mellemskandinavien til Middelhavet.

Natsvalehale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra ultimo juni til ultimo juli eller primo august.

Tidsmæssig fordeling

af Natsvalehale baseret på Naturbasens observationer:
Natsvalehale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Natsvalehale - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever fra august overvintrende til juni, spundet fast til en kvist på bl.a. Almindelig hyld, gedeblad og vedbend

(??? - Denne påstand er der ikke meget belæg for, hverken i internationale bøger, eller via øjenvidneforklaringer fra findere af larven i DK. Tvært imod har mindst en finder set flere larver bevæge sig rundt på planten, gennem hele vintertiden. En tese er, at fænomenet måske er set sidst i larvetiden, hvor larven netop gør klar til forpupning mellem blade og kviste).

Forpupningen finder sted mellem sammenspundne blade.

Levested

: Forekommer i løvskove, krat, langs markhegn, i haver og parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Nordens Målere (Danmarks Dyreliv, bind 2) v/P.Skou, København og Svendborg, 1984.

De senest indberettede arter i Naturbasen: