Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lene Juhl Jørgensen
    Foto: Lene Juhl Jørgensen
  • Fotograf: Claus Danielsen
    Foto: Claus Danielsen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Nyrebladet Ranunkel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Beskrivelsen gælder samlearten Nyrebladet Ranunkel og med forbehold for den store variation blandt småarterne.

En glat indtil 40 cm. høj flerårig plante ed langstilkede nyreformede grundblade. Bladformen er dog meget variabel og småartsspecifik.

Stængelbladene har smalle, båndformede til trådformede udspærrede flige-

Blomsterne sidder på trinde stilke og er ikke sjældent mangelfuldt udviklede med få eller ingen kronblade. Blomsterstilkene og bægrene er som det eneste på planten dunhåret.

Nyrebladet Ranunkel er apomiktisk opdelt i småarter, apomikter, der sætter frø uden befrugtning og derfor består samlearten af en række småarter, der kan sammenlignes med kloner.

Nyrebladet Ranunkel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lene Juhl Jørgensen

Variation

: Nyrebladet Ranunkel er meget variabel mht. blomsternes udvikling og grundbladenes form. Grundbladene er altid nyreformede, men kan variere fra grovtakkede til næsten helrandede. Og variationen er knyttet til smårterne.

Forveksling

: Planten er karakteriseret ved de nyreformede, langstilkede grundblade og de smalfligede stængelblade.

Lav Ranunkel og Bidende Ranunkel har mere eller mindre hånddelte grundblade.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Nyrebladet Ranunkel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer april-juni med en betydelig variation efter alt at dømme småart.

Tidsmæssig fordeling

af Nyrebladet Ranunkel baseret på Naturbasens observationer:
Nyrebladet Ranunkel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nyrebladet Ranunkel - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt med insektbestøvning. Men planten er apomik, d.v.s. sætter frø uden befrugtning, og er opdelt i et meget stort antal småarter, som kun er ret mangelfuldt kortlagt. De enkelte småarter har ofte en meget lokal udbredelse.

I Flora Nordica Bd. 2 findes en gruppevis oversigt over småarter af Nyrebladet Ranunkel i Norden; men antallet af småarter er uoverskueligt stort; og en samlet kortlægning af danske småarter har aldrig fundet sted.

Etymologi:

Ranunkel:af latin ranaunculus="lille frø" sigtende til de ofte fugtige voksesteder, hvor der også er frøer. Auricomus betyder "guldhåret" og sigter til plantens smukke gule blomster. Det danske "nyrebladet" sigter til grundbladenes form.

Levested

: Frodig muldbund i skov og krat og gamle haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Om plantens apomiktiske forhold:

Flora Nordica bd. 2 Chenopodiaceae-Fumariaceae. Bengt Jonsell et al. ISBN 91 7190037 3

De senest indberettede arter i Naturbasen: