Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Lars Birk
  Foto: Lars Birk
 • Fotograf: Lars Birk
  Foto: Lars Birk
 • Fotograf: Ivan Ole Petersen
  Foto: Ivan Ole Petersen

Atlas

: Almindelig Flodguldsmed overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Almindelig flodguldsmed er en middelstor guldsmed. Den er sort med gule tegninger på hoved og krop. På oversiden af bagkroppen er der midtpå gule tegninger der løber til 7. bagkropsled, nærmest uafbrudt. De sidste bagkropsled er sorte, men med gule tegninger på siderne. Hannernes gule tegninger bliver med alderen blågrønne. Bagkroppens kølleform er tydeligst ved hannen. Bagkropsvedhængene er sorte. Som alle flodguldsmede er øjnene tydeligt adskilte, modsat de øvrige ægte guldsmede hvor de set fra oven mødes midt på hovedet.
Almindelig Flodguldsmed
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Cody Bjerregaard

Variation

: Med alderen bliver hannernes gule tegninger i stedet blågrønne. Helt gamle individer af begge køn er ret falmede og lyse i tegningerne.

Forveksling

: Almindelig flodguldsmed er ret umiskendelig, men kan dog flygtigt forveksles med grøn kølleguldsmed. Grøn kølleguldsmed har en tydelig friskgrøn forkrop og gul bagkrop samt forskelle i kropstegningerne der gør det nemt at skelne de to arter hvis den ses nogenlunde godt.

Udbredelse

: Almindelig flodguldsmed er på trods af sit navn ganske ualmindelig. Den har sin hovedforekomst i det midtjyske, blandt andet ved Gudenåen (Ry, Silkeborg og Randers), og på Sjælland omkring Susåen og Tystrup-Bavelse Søerne.
Almindelig Flodguldsmed - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Almindelig flodguldsmed ses på vingerne hovedsagligt i maj og juni.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Flodguldsmed baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Flodguldsmed - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Flodguldsmed - månedlig fordeling

Biologi

: Larvens udvikling er ca. 3-årig. Forvandlingen til voksen er i nogen grad synkroniseret, så der forekommer "masseforvandlinger" over kort tid.

Levested

: Almindelig flodguldsmeds larve lever typisk i stille rindende vand, de nedre dele af store åer og floder, men også i større rent-vandede søer. Larven lever som regel i stræk/områder med en fin sandbund, som den graver sig ned i. De voksne guldsmede, flyver i tiden lige efter forvandlingen væk fra vandet og opholder sig en tid et stykke fra vandet. Når de vender tilbage til vandet kan de være svære at observere da de ofte opholder sig oppe i træer eller i bredvegetationen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Cham, S. Nelson, B., Parr, A. Prentice, S. Smallshire, D. and Taylor, P. 2014. Atlas of Dragonflies in Britain and Ireland. BDS

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

De senest indberettede arter i Naturbasen: