Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Ole Dahlgreen
    Foto: Ole Dahlgreen
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Håret Høgeurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Flerårig, med kort jordstængel, og en grundroset af blade, der er grønne på oversiden og med lange stive hår og små kirtelhår.

Stænglerne bliver ca. 10 cm. høje og bærer en enlig gul kurv af blomster; de er bladløse, stivhåredce og opefter kirtelhårede. De enkelte blomster er lysegule og lidt rødlige på ydersiden.

Kurvsvøbbladene er hårede både af ugrenede hår og stjernehår.

Den har lange, tynde udløbere, hvor bladstørrelsen aftager mod spidsen.

Håret Høgeurt
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Marie Oved

Forveksling

: Klit-Høgeurt ligner, men har tykke udløbere kortere end 5 cm. Hos Klit-Høgeurts udløbere tiltager bladstørrelsen mod spidsen.

Hos andre arter i Pilosella bortset fra Klit-Høgeurt er der flere kurve i blomsterstanden eller blomsterstanden er orange.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Håret Høgeurt - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den har 2 hovedblomstringstider: maj-juni og september-oktober. Man kan dog også finde blomstrende planter i den mellemliggende periode.

Tidsmæssig fordeling

af Håret Høgeurt baseret på Naturbasens observationer:
Håret Høgeurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Håret Høgeurt - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig urt. I slægten forekommer både almindelig befrugtning og ukønnet frøsætning (apomixis), men i Danmark er småartsopdeling ikke relevant.

Etymologi:

Pilosella: håret. Officinarum: anvendelig som lægeplante. Høgeurt:

Levested

: Tør, åben og lav vegetation. Ofte hvor der er lidt næringsfattigt, men ikke kun og med en bred økologisk amplitude.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Høgeurter-AAU Reports 41, Jens Christian Schou. ISBN: 87-87600-57-9

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: