Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Magnus Vest Hebsgaard
    Foto: Magnus Vest Hebsgaard

Atlas

: Sydeuropæisk Svalehale overvåges i Atlasprojektet Danmarks Dagsommerfugle

Kendetegn

: Grundfarven på begge vingepar er flødefarvet. Forvingerne er mønstret med en del tigerstriber, bagvingerne kun med én enkelt tydelig streg og et par mindre synlige. For enden af bagvingerne - langs vingekanten - er der foruden en lang "hale", fem blålige pletter og en enkelt orange-rød plet.

Forveksling

: Sydeuropæisk Svalehale kan i flugten forveksles med Svalehale ("Almindelig Svalehale") men denne ser helt anderledes ud i hvile. For en hurtig artsadskillelse kan man sammenligne Svalehales ternede mønster og korte hale med Sydeuropæisk Svalehales tigerstriber og lange hale.

Udbredelse

: Sydeuropæisk Svalehale er ikke hjemmehørende i Danmark, men er almindelig mange steder i Europa, syd for Danmark.
Sydeuropæisk Svalehale - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden længere sydpå i Europa er i flere generationer i maj-juni og juli-august.

Tidsmæssig fordeling

af Sydeuropæisk Svalehale baseret på Naturbasens observationer:
Sydeuropæisk Svalehale - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sydeuropæisk Svalehale - månedlig fordeling

Biologi

: Flugten er glidende og hurtig. Sydeuropæisk Svalehale er en ivrig blomsterbesøger, som længere sydpå i Europa ofte kan ses fouragere i folks haver.

Larven lever på flere Prunus-arter, f.eks. Slåen.

Levested

: I Danmark er der kun gjort 2 dokumenterede fund fundet af Sydeuropæisk Svalehale, Allinge på Bornholm i 1997 af Per Bollerup og Lellinge ved Køge i 1998 Michael Nielsen & Lars Rask. Dertil foreligger der yderligere to udokumenterede fund, det første fra Stubbekøbing (Falster) i 2004 af nordmanden Reitar Voith, det andet fra Bøtø (igen Falster) i 2012 af John Faldborg. I Danmark vil vi med garanti kun se mere til arten i de kommende år, da den ekspanderer kraftigt nordpå i Europa som følge af klimaforandringerne. Et bud på et godt sted at kigge efter Sydeuropæisk Svalehale i Danmark, kunne være Det Falsterske Dige, hvor mange tilflyvere fra Nordtyskland og Polen holder pitstop efter at have fløjet over Østersøen.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Morten Top-Jensen & Michael Fibiger: Danmarks Sommerfugle, 2009.

De senest indberettede arter i Naturbasen: