Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Johnny Lund Jeppesen
    Foto: Johnny Lund Jeppesen
  • Fotograf: Søren Brøndum Christensen
    Foto: Søren Brøndum Christensen
  • Fotograf: Gerner Jensen
    Foto: Gerner Jensen

Kendetegn

: Vingefang: 24-31 mm (han). En af Danmarks mest almindelige sommerfugle. Hannens vinger er gråbrune med mørke, bølgede tværlinier på forvingen. Bagvingen kan ligeledes have 1-2 tværlinier. Kroppen er gulgrå til brungrå. Hunnen er næsten vingeløs med kun ganske korte, reducerede vingestumper. Kroppen er kraftig og gråbrun. Larven er grøn med lyse længdestriber.
Lille Frostmåler
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Thomas Larsen

Variation

: Farvenuancerne kan variere og vingetværbåndene kan være mere eller mindre tydelige.

Forveksling

: Kan især forveksles med Birkefrostmåler (Operophtera fagata), hvis han er en anelse større, mere sølvhvid i grundfarven og med mindre tydelige bånd på forvingen. Hannen af Lille frostmåler er mere brun i grundfarven med tydeligere bånd. Hunnen af Birkefrostmåler har længere vingestumper end Lille frostmåler. Tidlige individer af Lille frostmåler, der flyver i starten af november, kan også forveksles med sene individer af Oktobermålere (Epirrita sp.), men disse er noget større, og det forekommer sjældent, at flyvetiden overlapper. Der er også forvekslingsmulighder med Stor frostmåler (Erannis defoliaria), men denne er en del større og er mere tydelig i tegningerne.

Udbredelse

: Lille frostmåler er udbredt i hele landet.
Lille Frostmåler - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er oktober-december. Larven ses i maj-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Lille Frostmåler baseret på Naturbasens observationer:
Lille Frostmåler - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lille Frostmåler - månedlig fordeling

Biologi

: Overvintrer som æg. Larven lever mellem sammenspundne blade i maj-juli. Forpupper sig i jorden. Hannen sværmer i skumringen og flyver gerne til lys (ses ofte på vinduer), mens hunnen kan ses først på aftenen i parringstiden på træstammer i ca. halvanden meters højde, hvor de opsøges af de sværmende hanner.

Levested

: De fleste steder med løvtræer, dvs. i skov, krat, hegn, haver, parker o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Skou, P. (1984): Nordens Målere. Apollo Books

Lars Andersen, Pers. medd.

De senest indberettede arter i Naturbasen: