Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Jørn Skeldahl
  Foto: Jørn Skeldahl
 • Fotograf: Belinda Andersen
  Foto: Belinda Andersen
 • Fotograf: Ib Fagerlund
  Foto: Ib Fagerlund

 Figur

 • Figur 1
  Figur 1. Figuren fremhæver nogle af de kendetegn der bruges til at ID flagermus-vandnymfe. Billede A og B er begge af hanner, C er fra en hun. 1) Hannens typiske Y eller flagermuslignende tegning på andet bagkropsled, 2) Hannens skulderstriber (antehumeralestriber) er ofte brudte og kan være meget reduceret og 3) Bagkanten på nakkenskjoldet (pronotum) er karakteristisk bugtet som et W. Dette gælder både hanner og hunner, og bruges ofte til at kende hunnen fra de øvrige vandnymfe hunner.

Atlas

: Flagermus-Vandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Hanner af flagermus-vandnymfe er mere sorte end blå på bagkroppen, hvor det 2. led har en karakteristisk Y-lignende tegning (1 på Fig.1). Hannernes antehumerale striber er oftest brudte (2 på fig.1). Hunner kan variere en del, men kan kendes på udformningen af pronotum, hvor bagkanten er formet som et W - en karakter der også kan ses med det blotte øje (3 på fig.1).
Flagermus-Vandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Holmen

Forveksling

: På gode lokaliteter kan der være 5-6 forskellige arter af blå og sorte vandnymfer og flagermus-vandnymfe forveksles let med disse arter. Flagermus-vandnymfe er ret variabel. Med lidt erfaring i felten kan mange flagermus-vandnymfer adskilles fra lignende arter ved at de fremstår overvejende mørke og spinkle. Den meget lignende hestesko-vandnymfe er typisk noget lysere/mere blå.

Udbredelse

: Flagermus-vandnymfe er en af de danske guldsmede med den største udbredelse og arten træffes også på en række mindre øer.
Flagermus-Vandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flagermus-vandnymfe flyver fra midten af maj og til midten af august.

Tidsmæssig fordeling

af Flagermus-Vandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Flagermus-Vandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Flagermus-Vandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Flagermus-vandnymfe optræder ikke territorialt, hvilket sikkert er en væsentlig årsag til at arten kan optræde i tusindvis på gode lokaliteter. Hunnerne hænger sammen med hannerne i tandem mens æggende lægges. Udviklingen fra æg til voksent individ tager normalt et år.

Levested

: Flagermus-vandnymfe findes ved stort set alle typer af stillestående vande.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: