Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Benny Bjørneboe Larsen
    Foto: Benny Bjørneboe Larsen
  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg
  • Fotograf: Ulla Friborg
    Foto: Ulla Friborg

Atlas

: Stor Farvevandnymfe overvåges i Atlasprojektet Danmarks Guldsmede

Kendetegn

: Udfarvede hanner af stor farvevandnymfe har grønsorte bagkroppe, hvor det blåt farvede 8. led træder tydeligt frem. Hunner kan være meget variable, men 8. bagkropsled fremstår stort set altid med en anden farve end resten af bagkroppen. Andre gode kendetegn er pronotums udformning samt en torn på undersiden af 8. bagkropsled.
Stor Farvevandnymfe
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Inge Linden

Forveksling

: Stor farvevandnymfe forveksles let med lille farvevandnymfe. Begge arters hunner har en torn på 8. bagkropsled, som de eneste blandt vandnymferne udover almindelig vandnymfe, men et nærmere kig på udformningen af pronotum adskiller de to arter af farvevandnymfer. For hannernes vedkommende adskiller arterne sig ved udstrækningen af det blå på 8. bagkropsled sig. Hos lille farvevandnymfe er det blot halvdelen af det 8. led der er farvet plus hele det 9. led.

Udbredelse

: Stor farvevandnymfe er en af de guldsmede med størst udbredelse i Danmark
Stor Farvevandnymfe - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Stor farvevandnymfe ses fra starten af maj til midt i september.

Tidsmæssig fordeling

af Stor Farvevandnymfe baseret på Naturbasens observationer:
Stor Farvevandnymfe - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stor Farvevandnymfe - månedlig fordeling

Biologi

: Nymfer af stor farvevandnymfe har et meget forgrenet net af trachéer. Dette er sandsynligvis en medvirkende årsag til, at arten kan træffes på lokaliteter med dårlige iltforhold og hvor den øvrige guldsmedefauna ellers kan være yderst sparsom. Stor farvevandnymfe er territorial og ses derfor sjældent i stort antal på den enkelte lokalitet. Efter parringen lægger hunnen æggene alene. Udviklingen tager typisk et år.

Levested

: Stor farvevandnymfe er en robust art, der træffes på mange forskellige typer af lokaliteter. Eksempler kunne være brakvandsområder med roligt vand, forurenede regnvandsbassiner og rørskovsområder i større søer.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dijkstra, K-D. 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing

Nielsen, O.F. 1998. De Danske Guldsmede. Apollo Books

Askew, R.R. 2004. The Dragonflies of Europe. Harley Books

Billquist, M., Smallshire D. and Swash A. 2012. Svenska Trollsländeguiden. Hirschfeld Media

De senest indberettede arter i Naturbasen: