Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen
  • Fotograf: Paul René  Orlien
    Foto: Paul René Orlien
  • Fotograf: Birte Hilberg
    Foto: Birte Hilberg

 Figur

Kendetegn

: Imago: Vingefang 39-45 mm. Arten - som også kendes under navnet "Takugle" - kan på grund af den særlige, takkede forvingefacon og -farve: de hummerrøde felter, ikke forveksles med andre europæiske arter.

Larven er grøn til klargrøn med en halvdiffus, mørkere grøn dorsallinie og gullige segmentovergange. Subdorsalt til tider en hvidlig linie, ofte flankeret af en svag, dybgrøn konturstribe nedenunder. Den har faktisk også en yderst svag, lysnet sidelinie, men den bemærkes næsten ikke. Benfarve nogenlunde som kroppen. Spiraklerne orange.

Hovedet bleg grønt med en tydelig sort dorsalstribe, der går et stykke ned i panden. Hovedet er spredt behåret

Larven lever på pil og poppel fra juni til august og bliver ca 40-45 mm lang.

Husmoderugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jette Bjerregaard Kristensen

Forveksling

: Se ovenfor

Udbredelse

: Arten er almindelig i hele landet, men den forekommer dog overvejende enkeltvis.

I Europa kendes den fra alle lande bortset fra Island og er udbredt i det nordlige Fennoskandinavien til Middelhavet.

Husmoderugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Kan træffes året rundt. Den flyver om natten fra august til frosten sætter ind - og igen fra det tidlige forår (på pilerakler) til midt på sommeren i én generation.

Arten kommer til lys og især til sukkerlokning, og imago findes under overvintringen ikke sjældent indendørs - på lofter, i kældre, klippehuler, kalkgruber og i udhuse.

Navnet "Husmoderugle" stammer fra dens overvintringssted som bl.a. inkluderer spisekamre, bryggerser m.v.

Tidsmæssig fordeling

af Husmoderugle baseret på Naturbasens observationer:
Husmoderugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Husmoderugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever på pil og poppel fra juni til september og bliver ca 40-45 mm lang.

Forpupningen sker mellem et par sammenspundne blade. Før forpupning skifter larven bemærkelsesværdigt farve og får brunligt nakkeskjold og 2 sorte sidepletter på de 2 første segmenter.

Arten overvintrer som voksen.

Levested

: Arten kan træffes på de fleste biotopstyper - men gerne med lidt fugtig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou: Nordens Ugler, 1991.

Top-Jensen og Fibiger: Damnarks Sommerfugle, Østermarie 2009

"Caterpillars of the British Isles" ( 2010) - Jim Porter (s 151/tavle 47.R)

Øvrige referencer:

www.lepiforum.de/lepiwiki.pl...

De senest indberettede arter i Naturbasen: