Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jan Richardt
    Foto: Jan Richardt
  • Fotograf: Esben Alfort
    Foto: Esben Alfort
  • Fotograf: Esben Alfort
    Foto: Esben Alfort

Kendetegn

: Vingefang 39-46 mm. Forvingens grundfarve varierer meget i forskellige gråbrune, rødbrune og brune nuancer, og vingens tegning varierer meget i tydelighed.
Svagtskygget Smutugle
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne Bertelsen

Variation

: Se ovenfor.

Forveksling

: Arten kan forvekles med N. orbona og N. interposita. Fra obona kan comes kendes på at forvingen ikke har en sort plet nær forvingespidsen, og fra interposita på bagvingens forholdsvis smallere bånd, især ved bagvingehjørnet.

Udbredelse

: Arten er udbredt og almindelig til meget almindelig i hele landet.
Svagtskygget Smutugle - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden er fra midt juli til midt september.

Tidsmæssig fordeling

af Svagtskygget Smutugle baseret på Naturbasens observationer:
Svagtskygget Smutugle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Svagtskygget Smutugle - månedlig fordeling

Biologi

: Larven lever overvintrerende fra september til maj på en række løvtræer og buske, samt urteagtige planter. Den er blandt andet fundet på tjørn (Crataegus), Birk (Betula), Pil (Salix), Hedelyng (Calluna), Skræppe (Rumex). Forpupningen sker i en kokon i jorden. Den voksne somemrefugl kommer til lys og sukker.

Levested

: På de fleste af det åbne lands biotoper.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Peder Skou; Nordens ugler.

De senest indberettede arter i Naturbasen: