Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Højmark-Jensen
    Foto: Steen Højmark-Jensen
  • Fotograf: Per Taudal Poulsen
    Foto: Per Taudal Poulsen
  • Fotograf: Bent Vestergård Petersen
    Foto: Bent Vestergård Petersen

Atlas

: Nikkende Kobjælde overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Nikkende Kobjælde er en flerårig tuedannende, smuk urt på 10- 40 cm.

Blomsten sidder enkeltvis og er smalt klokkeformet og nikkende. De 6 violette blosterblade har tilbagebukkede flige, er silkehårede og noget længere end de talrige gule støvblade. Bladene er grundstillede, stilkede og fjersnitdelte.

Blomterstænglerne er ugrenede og enblomstrede med en krans af højblade under selve blomsten. Plantestænglerne - vokser indtil flerdobbelt længde under frugtmodning.

Frøstanden er lige så let genkendelig som selve den violette blomst. Frøstanden ligner en pudderkvast; de enkelte nødder er hårede og har en 5-6 cm lang fjerlignende griffel.

Frøstanden er ved modning ikke nikkende som blomsten, men opretstående.

Nikkende Kobjælde
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Taudal Poulsen

Variation

: Blomsten er sjældent gulgrønlig eller hvid. Kan danne hybrider med Opret Kobjælde; dette er dog meget sjældent.

Forveksling

: Kan forveksles med Opret Kobjælde; denne er dog, som navnet siger, næsten opret ved blomstring og mere blåviolet end Nikkende K. Højbladene på Opret K. er mere trådlignende end på Nikkende K., der virker mere brede. Nikkende K. har marvfyldt, massiv stængel, hvor Opret K. har hul stængel.

Man kan hurtigt adskille Nikkende og Opret Kobjælde på følgende måde:

Tryk let på stænglen forneden: hvis den er massiv og ikke giver efter, så Nikkende Kobjælde; hvis den er hul og giver efter, så Opret Kobjælde.

Udbredelse

: Hist og her i Nordjylland, det nordlige og vestlige Sjælland, ellers sjælden eller fraværende.
Nikkende Kobjælde - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Planten blomstrer i april-maj og står med den karakteristiske frøstand til ind i juni.

Det er ikke unormalt at finde blomstrende planter sent på året -i september og sågar oktober kan findes "vildfarne" Kobjælder.

Tidsmæssig fordeling

af Nikkende Kobjælde baseret på Naturbasens observationer:
Nikkende Kobjælde - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Nikkende Kobjælde - månedlig fordeling

Biologi

: Nikkende Kobjælde er en flerårig urt med en dybtgående pælerod. Nødderne spredes ved vind- og dyrespredning.

Planten er svagt giftig og skarptsmagende af bl.a. stoffet anemonol og undgås af græssende dyr.

Kobjælder har været anvendt som plantemedicin, bl.a. mod migræne, bronkitis, hjertelidelse, hudsygdomme og vorter.

Levested

: Nikkende Kobjælde vokser på åben, kalkholdig sand- eller grusbund. Kendt især fra overdrev, bakker og skrænter.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den nye Nordiske Flora, Dansk Feltflora v/ Keld Hansen, Urtehaven i Lindholm udgivet af Aalborg kommunes Parkafdeling (bog om lægeplanter)

De senest indberettede arter i Naturbasen: