Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Jørn Lausen
    Foto: Jørn Lausen
  • Fotograf: Morten Kofoed-Hansen
    Foto: Morten Kofoed-Hansen

Atlas

: Scirtes orbicularis overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-3,5 mm. Brunlig eller sjældnere sortbrun, med rødbrune eller gulbrune ben. Følehornene er sortbrune med gullig rod.

Kroppen er bred og noget oval i formen, med behåring på oversiden, som er tæt og tydelig samt gullig. Pronotum er ca. 3 gange bredere end langt. Dækvingerne er ret matte som følge af behåringen og ret tæt punktur. Bagskinnebenene har en lang endespore, som hos hannen er lidt længere end 1. bagfodsled, hos hunnen så ca. så lang som 1. led. Baglårene er fortykkede.

Arten er i stand til at springe, ligesom blandt andet bladbiller af underfamilien Alticinae (også kaldt jordlopper).

Scirtes orbicularis
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørn Lausen

Forveksling

: Forveksling kan ske med den mere almindelige Scirtes hemisphaericus, som normalt er tydeligt mørkere. Derudover har den væsentligt kortere og mere spredt behåring på oversiden samt mere spredt punktur, hvilket får den til at fremstå blankere.

Udbredelse

: Arten blev tidligere betragtet som værende meget sjælden i Danmark, men er i de senere år fundet på en del lokaliteter. Den er kendt fra alle dele af landet undtagen Vestjylland og Nordvestsjælland.

I Sverige er arten rødlistet NT.

Scirtes orbicularis - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Juni-juli

Tidsmæssig fordeling

af Scirtes orbicularis baseret på Naturbasens observationer:
Scirtes orbicularis - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Scirtes orbicularis - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er tilknyttet fugtige lokaliteter. Larven lever i vand. Det voksne dyr træffes på sumpvegetation eller på træer ved fugtige lokaliteter, og er hurtig til at springe væk, hvis det forstyrres.

Levested

: Moser, sumpskove og vandhuller.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1938: Danmarks Fauna 44 - Biller X. Blødvinger, klannere m.m.

Beetlebase.com:

beetlebase.com/catalogus_art...

De senest indberettede arter i Naturbasen: