Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Finn Krone
    Foto: Finn Krone
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg

Atlas

: Apion rufirostre overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 2,2-2,7 mm fra øjnenes forrand til dækvingespidsen. Benene er gullige med helt eller delvist sorte fødder. Følehornene er hos hannen ensfarvet gullige, hos hunnen brunsorte, ofte med lysere rod. Kroppen er sort og blank med svagt metalskær, især på dækvingerne. Hos hannen er snudespidsen gul. Oversiden har spredt og hvid behåring, der ved roden af dækvingernes 3. stribemellemrum er fortættet til en plet.

Kroppen er ret bred og kraftig. Snuden er hos hannen ret tyk, tydeligt længere end pronotum og tilsmalnet foran roden. Hos hunnen er snuden slankere, blank og så lang som hovedet og pronotum tilsammen. Pronotum er bredere end langt med buede sider. Dækvingernes sider er tydeligt rundede, striberne er fine og ikke synligt punkterede.

Apion rufirostre
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Thomas

Forveksling

: Ved første øjekast kan den ligne flere andre gulbenede Apion-arter, men kun enkelte af disse har helt gule lår og skinneben samt sort krop, nemlig Apion nigritarse, fulvipes og pallipes. Hannen kan med den gule snudespids kun forveksles med nigritarse

Hos Apion nigritarse er snudespidsen også gul hos hannen, men begge køn adskiller sig ved at følehornene er gule med sort kølle. Desuden er den tydeligt slankere og mangler metalskær. Hunnen adskilles yderligere ved at snuden er væsentligt kortere end hos hunnen af rufirostre. Den lever i øvrigt på Gul kløver og træffes derfor normalt ikke de samme steder som rufirostre. Dog kan den under migration potentielt findes på katost og stokrose.

Apion fulvipes er mindre blank og mangler metalskær. Desuden har den en slankere krop, med kun meget svagt buede pronotumsider og følehornenes rod er meget tydeligere gul. Den lever på arter af kløver, men kan ligesom nigritarse tilfældigt findes på andre planter, heriblandt katost og stokrose.

Apion pallipes er meget slankere med kun svagt rundede dækvingesider. Desuden har den mindre og mere hvælvede øjne samt kortere snude, især hos hannen. Den lever på Almindelig bingelurt og migrerer ikke i samme grad som de to ovenstående. Den vil derfor næsten aldrig træffes de samme steder som rufirostre.

Udbredelse

: Arten er fundet i alle landsdele på nær Vest- og Nordvestjylland. En ret almindelig art.
Apion rufirostre - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: April-august

Tidsmæssig fordeling

af Apion rufirostre baseret på Naturbasens observationer:
Apion rufirostre - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Apion rufirostre - månedlig fordeling

Biologi

: Arten lever på arter af katost og stokrose, hvor larven udvikler sig i frugterne.

Det voksne dyr eftersøges let ved at banke foderplanten over en hvid balje, hvor de relativt små snudebiller bliver lette at få øje på.

Levested

: Ofte nær bebyggelse eller ved udsåede frøblandinger, f.eks. langs veje.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Victor Hansen, 1968: Danmarks Fauna 69 - Biller XXI. Snudebiller

Den danske rødliste:

roedliste.au.dk/data...

De senest indberettede arter i Naturbasen: