Hårfrugtet Pimpinelle

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Hårfrugtet Pimpinelle overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Udbredelse

af Hårfrugtet Pimpinelle baseret på Naturbasens observationer:
Hårfrugtet Pimpinelle - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Hårfrugtet Pimpinelle baseret på Naturbasens observationer:
Hårfrugtet Pimpinelle - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hårfrugtet Pimpinelle - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: