Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Elsebeth Hauge
    Foto: Elsebeth Hauge
  • Fotograf: Pia Odgaard
    Foto: Pia Odgaard
  • Fotograf: Kira Gysel
    Foto: Kira Gysel

Kendetegn

: Voksne dyr er mellem 2 og 2,5 m lange og vejer mellem 70 og 135 kg. Kroppen slank og elegant, rygsiden brun eller sort, bugsiden hvidlig. Også kaldet Kortnæbbet almindelig delfin. På siderne bølgende striber af grå eller gulbrun farve. I hver kæbehalvdel 40-61 små, spidse tænder. Det fremskydende, smalle og næblignende snudeparti er skarpt afsat fra pandepartiet. Hovedet er forsynet med en sort øjeplet og der er sorte striber fra mundvigen til luffen. Rygfinnen kan variere fra helt sort til næsten hvid.

En af de hurtigste hvaler, idet hastigheder op til 40 km/t er målt. Færdes i flokke på fra 20 og op til flere hundrede individer. Kan springe højt op over overfladen, deraf også tilnavnet springeren. Rider både skibes og store hvalers bovbølger. Fra dyr, der svømmer under vandet, er hørt en slags skrig. De kan dykke ned til 280 m og være neddykket i mindst 8 minutter, normale neddyk er dog på mellem 2 sekunder og 2 minutter.

Delfinernes fantastiske springevne er det store trækplaster i berømte dressurnumre i akvarier flere steder i verden, også i Danmark. Det er den amerikanske delfin Øresvinet, man her holder i fangenskab (- de fleste kender Flipper).

Af naturlige fjender er der formentlig tale om Spækhugger og store hajarter.

Almindelig Delfin
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karen Thomsen

Variation

: Hanner er en smule større end hunner. Hos nogle individer optræder der et sortindrammet gråt felt midt på rygfinnen. Der er en eller flere gullige striber, som løber fra luffen til gattet.

Forveksling

: Almindelig Delfin kan forveksles med Stribet delfin og Øresvin, men Almindelig Delfins farvetegning er umiskendelig og Øresvinet skiller sig normalt ud på grund af sin størrelse. Den eneste anden art der kan have gullige nuancer i farvetegningen er Hvidskævingen, men hos denne findes det gullige felt bagtil.

I Nordsøen ser man ofte springere (brugt som et fællesnavn for mange mindre tandhvaler). Her drejer det sig imidlertid oftest om Hvidnæse og Hvidskæving. De er næsten lige så elegante som delfinen og går ofte i flok sammen med denne.

Udbredelse

: Følger undertiden Golfstrømmen mod nord til Finmarken og når derved frem til Nordeuropas kyster. Hyppigere træffes den ved Vesteuropas kyster. Når en sjælden gang ind i Østersøen. Det er en kystvant art, og der er endda rapporter om individer, som har svømmet adskillige kilometer op ad floder.
Almindelig Delfin - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Er en sjælden gæst hos os.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Delfin baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Delfin - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Delfin - månedlig fordeling

Biologi

: Hunnen føder 1 unge hvert andet år om sommeren. Nyfødte delfiner er 80 cm lange og vejer op til 10 kg. Bliver kønsmoden ved en længde af ca.1,5 m.

Delfiner har et højt organiseret socialt liv.

Lever af fisk, bl.a. flyvefisk og blæksprutter, som tages nær overfladen.

Levested

: Tropiske, subtropiske og varmt tempererede havområder. Ret almindelig i det vestlige og centrale Middelhav. En selvstændig bestand findes i Sortehavet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Havpattedyr i Nordatlanten v/C.C.Kinze, Gads Forlag 2001.

Europas pattedyr v/van den Brink, Gads Forlag 1967.

Danmarks natur, bind 3 Politikens Forlag 1975.

De senest indberettede arter i Naturbasen: