Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Fiskeri- og Søfartsmuseet
    Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Kendetegn

: Ses sjældent levende, men er mest kendt fra strandinger af enkeltdyr. Mellemstor til stor næbhval (op til 7 meter i længden, når den er fuldt udvokset) med torpedoformet krop og et lille, oftest hvidt, hoved. Næbets facon minder om et gåsenæb. Bag blåst-hullet ses en fordybning. Munden er kort og opadvendt. Meget varierende i farvetegninger. Hanner er som oftest mærket af op til meterlange, parallelle hvide ar, som skyldes deres interne kampe om hunnerne. Hertil gør hannerne brug af to tænder, som sidder yderst på underkæben (kun hos hanner). Træffes som enkeltdyr eller i småflokke.
Småhovedet Hval
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Variation

: Hvalerne varierer i farve afhængig af geografi, køn og deres alder. Oftest er de gamle dyr ret lyse. Hannerne har i varierende grad ar som følge af kampe med andre hanner.

Forveksling

: Kan forveksles med andre næbhvaler. Sammenlignet med døglingerne har den et mindre veldefineret næb og en mere affladet pande. Gamle individer kan på grund af deres lyse farve undertiden forveksles med hvidhvalen.

Udbredelse

: Det er en af de mest udbredte næbhvaler i verden, men ses forholdsvis sjældent, da den holder sig fra skibe. Den træffes i alle verdenshavene på nær polarhavene. Den foretrækker ret dybt vand. Grundet den ringe vanddybde er den ikke udbredt i Nordsøen, men siden år 2000 er der dog set et stigende antal strandinger i Nordsølandene - senest på Rømø i 2020.
Småhovedet Hval - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Indtil videre er den kun set en enkelt gang (februar) i Danmark. Men vil også kunne ses på andre tider af året.

Tidsmæssig fordeling

af Småhovedet Hval baseret på Naturbasens observationer:
Småhovedet Hval - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Småhovedet Hval - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er den hvalart, som er målt til at kunne dykke allerdybest (3.300 meter) og i længst tid (mere end to timer). Den lever fortrinsvis af blæksprutter, men kan også tage fisk og krebsdyr. Den kan leve i op til 40-60 år. Nyfødte er 2-3 meter lange og vejer cirka 270 kg.

Levested

: Lever i oceanerne, særligt hvor havdybden er mindst 300-1.000 meter. Dykker gerne på dybt vand.

Trusler

: Bifangst ved fiskeri, lydforurerning (militær-sonar) og plastik i maverne er eksempler på mulige trusler.

Bevaringstiltag

: Meget lidt vides om dens bevaringsstatus. Den er globalt udbredt.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Kinze CC: "Hvaler og delfiner i farver" Politiken Natur 1997.

Alstrup A.K.O., C.B. Thøstesen, P.T. Madsen, H.H. Petersen, T.K. Jensen, M.T. Olsen & C.C. Kinze: First stranding of Cuvier´s beaked whale (Ziphius cavirostris, Cuvier, 1823) on the Danish north sea coast. Aquatic Mammals 2021 (in press).

De senest indberettede arter i Naturbasen: