Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Kim Woelders
    Foto: Kim Woelders
  • Fotograf: Hans Olav Nymand
    Foto: Hans Olav Nymand
  • Fotograf: Hans Olav Nymand
    Foto: Hans Olav Nymand

Kendetegn

: Poppelporesvamp har flerårige frugtlegemer som er træagtigt hårde og ofte med taglagte hatte.

Hatoversiden er hvidlig til lædergul og glat, og hattene kan være ret uregelmæssige, og der er ofte mere eller mindre resupinate (direkte tilvokset substratet) partier.

Porefladen er hvid til lyst lædergullig, og i reglen tydeligt lysere end hatten, og porerne er meget små med 5-9 pr. mm.

Sammenvokset Trylleporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Der er stor variation. Man kan møde både ret regelmæssige hatte, og ret uregelmæssige hatte kombineret med mere eller mindre resupinate partier. - Der er formentlig tale om variation inden for arten.

Forveksling

: Den hårde, træagtige struktur kombineret med den hvide poreflade og de små porer, som kun lige akkurat er skelnelige med det blotte øje - og voksestedet - gør, at man ret let genkender Poppelporesvamp, når man møder den.

Rodfordærver har også hvid poreflade, men større porer: 2-3/mm og desuden syrlig lugt. www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse

Udbredelse

: Temmelig sjælden til hist og her på egnede voksesteder i hele landet.
Sammenvokset Trylleporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Sammenvokset Trylleporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Sammenvokset Trylleporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Sammenvokset Trylleporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Svampen har flerårige frugtlegemer, hvor man ofte kan erkende forskellige årlige vækstlag. Den snylter i reglen på svækkede, levende træer af ret høj alder.

Levested

: Navnet antyder, at den er knyttet til poppel, og det kan den være, men man finder den oftest på arter fra Prunus (f.eks. Mirabel) eller (hyppigt) Æble (Malus).

Et typisk voksested er gamle æbletræer i gamle frugtplantager eller haver.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: