Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Svampen har violet poreflade. Porene er kantede, men ret regelmæssige, og ikke - eller kun i mindre grad - opsplittet i tænder eller pigge.

Hattene er op til 4 x 2 cm. og indtil 3 mm. tykke, med hvidlig til gråbrun overside, der ofte har violette zoner.

Hattene udgår i reglen fra resupinate (tilvoksede substratet) flader og er ofte rækkestillede og taglagte.

Den vokser ofte på andet nåletræ end Fyr, men kan dog undertiden findes på Fyr og undtagelsesvis på løvtræ.

Almindelig Violporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jonas Hansen Tchikai

Variation

: Ældre svampe kan have poreflade, der er ret flosset.

Forveksling

: Når man har erkendt den violette porefalde og den delvis resupinate vækst med udragende tynde hatte, så er den mest oplagte forvekslingsmulighed Tandet Violporesvamp, som har en ret lignende vækst; men denne har porer, der er tydeligt opsplittende i tænder og pigge, også hos unge eksemplarer.

Udbredelse

: Den er almindelig på egnet substrat i hele landet.
Almindelig Violporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Almindelig Violporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Almindelig Violporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Almindelig Violporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Almindelig Violporesvamp lever af at nedbryde dødt træ og vokser især på arter af gran, sjældnere på fyr eller løvtræ.

Levested

: Dødt ved af især gran, typisk på snitflader, stubbe eller ved knaster.

De senest indberettede arter i Naturbasen: