Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Peder  Brøgger
    Foto: Peder Brøgger
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

 Figur

Kendetegn

: En stor cirkelformet til hyldeformet, undertiden taglagt, ret blødkødet poresvampe poresvamp.

Hatoversiden har rustbrune farver og gul rand.

Den er ret grovporet,1-2 porer per mm. og porerne har en tendens til at være labyrintiske.Porefladen er nærmest grågrøn.

Brunporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Leif B Nielsen

Forveksling

: En karakteristisk art uden oplagte forvekslingsmuligheder. Arter af Korkhat (Gloephyllum) er mere sejkødede og tyndere og med mere langstrakte porer.

Filtporesvamp (Pelloporus tomentosus), som er meget sjælden, ligner, men har store rødbrune setae og langstrakte porer.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Brunporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt, men ses hyppigst fra midt på sommeren til sidst på efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Brunporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Brunporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Enårig og brunmulddanner, d.v.s. nedbryder cellulose og ikke lignin, der er brunt. En ikke-mykorrhizasvamp der lever af at nedbryde dødt ved.

Folk der beskæftiger sig med garnfarvning med svampe siger, at det er en værdifuld farvesvamp, der giver varme, brune farver.

Levested

: På rødder ved basis af levende eller døde nåletræer
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

Nordeuropas Svampe, Gyldendal 2019, Thomas Læssøe & Jens H. Petersen.ISBN 978-87-02-17616-2

De senest indberettede arter i Naturbasen: