Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lone Kjelstrup
    Foto: Lone Kjelstrup
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen
  • Fotograf: Erik Nielsen
    Foto: Erik Nielsen

Kendetegn

: Den har kødporesvampenes karakteristiske safttige struktur, og er næsten hovformet, udragende og med glat til noget filtet hatoverside.

Porefladen har hvid grundfarve, men bliver som det øvrige frugtlegeme rødbrun med alderen og ved berøring.

Der er 2-4 porer per mm.

Brunende Kødporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lone Kjelstrup

Forveksling

: Andre kødporesvampe har ikke de brune-rødbrune partier.

Orange Krystalporesvamp kan vokse samme steder, men har mere markante hatstrukturer og anløber i orange farver.

Udbredelse

: Den er temmelig sjælden på egnede voksesteder landet over, men ser ud til at optræde med stigende hyppighed.
Brunende Kødporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Fortrinsvis august-november.

Tidsmæssig fordeling

af Brunende Kødporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Brunende Kødporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brunende Kødporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Som øvrige kødporesvampe er den brunmulddanner, d.v.s. nedbryder cellulose og ikke lignin, der farver træet brunligt.

Levested

: På nåletræ, især gran.

De senest indberettede arter i Naturbasen: