Se alle 

 ID-billeder

 • Fotograf: Mogens Skov Andersen
  Foto: Mogens Skov Andersen
 • Fotograf: Lina Knuth-Winterfeldt
  Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
 • Fotograf: Yvonne Engmann
  Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Indtil 10 cm. brede og 1,5 cm. tykke konsolformede flødefarvede til læderbrune frugtglemer, der er tæt dunet-hårede på oversiden og i reglen tydeligt zonerede i hvidlige og brune bælter.

Frugtlegemerne er 1-årige og strukturen er ret sej.

Porelaget består af lamelagtige strukturer.

Birke-Læderporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lina Knuth-Winterfeldt

Variation

: En sjælden gang kan man finde forgrenede lamelstrukturer; men oftest er de labyrintagtige træk helt fraværende.

Forveksling

: Andre noget lignende trævoksende poresvampe har runde eller radiært strakte porer, eller i alt fald porelag med mere eller mindre labyrintisk struktur.

Store eksemplarer af Kløvblad www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse kan overfladisk ligne, men har har ved nærmere eftersyn lamelstrukturer, der er bådformet sammenvoksede i spidsen.

Udbredelse

: Den kan findes i hele landet, men er samlet ikke særligt almindelig og nærmest hist og her; det ser dog ud til at være under udbredelse og kan lokalt være almindelig - som f.eks. i Vestskoven vest for København.
Birke-Læderporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan findes året rundt, men ses hyppigst i det sene efterår og om vinteren.

Tidsmæssig fordeling

af Birke-Læderporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Birke-Læderporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Birke-Læderporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Den lever af at nedbryde ved.

Levested

: Den fyndes hyppigst på døde og skrantende birk, væltede stammer og stubbe, men ses undertiden også på andet løvtræ.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1

De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: