Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Steen Hansen
    Foto: Steen Hansen
  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen
  • Fotograf: Leif Knudsen
    Foto: Leif Knudsen

Kendetegn

: En stor, flerårig træboende poresvamp med knudret, koncentrisk furet hatoverside, der har en lakskinnende, harpiksagtig overflade (smelter ved varmen fra en tændstik eller en lighter). Porelaget er hvidligt til lyst laksefarvet.

Randbæltet Hovporesvamp har en karakteristisk krydret-syrlig lugt, der kan beskrives som en blanding af eddike og fyrrenåleshampoo.

Hatten er hovformet og bliver op til 30 x 25 x 10 cm., undtagelsesvis meget større, op til en halv meter i diameter. Den er ofte næsten brunsort i midten, men går så over i orangebrune til hvide bælter ud mod randen.

I fugtigt vejer sidder der ofte karakteristiske vandklare dråber på porerne.

Randbæltet Hovporesvamp
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Birgit Knudsen

Variation

: Der er stor variation i fruglegemernes størrelse og form.

Forveksling

: Der vokser andre store poresvampe på nåletræ, men ingen ligner i udpræget grad.

Rodfordærver har ikke hård, lakagtig skorpe, men også syrlig lugt, som dog er uden harpiksagtige komponenter. Den har en langt mere uregelmæssig og knudret form og har heller ikke de livligt farvede zoner på hatten.

Tøndersvamp, har ikke de livligt farvede zoner på hatten, har gråligt porelag og mangler den syrligt-harpiksagtige lugt.

Duftende Korkhat har appelsinlugt og ikke den hårde, lakagtige skorpe.

Flad Lakporesvamp har mere eller mindre brun overside, hvidlig til gråligt porelag der bliver rødbrunt ved tryk, samt rødbrunt kød. Den vokser kun på løvtræ. Den er nærmest lugtløs.

Udbredelse

: Den er meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Randbæltet Hovporesvamp - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Randbæltet Hovporesvamp baseret på Naturbasens observationer:
Randbæltet Hovporesvamp - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Randbæltet Hovporesvamp - månedlig fordeling

Biologi

: Randbæltet Hovporesvamp lever af at nedbryde dødt ved, det er sjældent, den ses på levende træer.

Levested

: Dødt ved af nåletræ, men ikke sjældent tillige på løvtræsved, især birk, men også bøg, samt f.eks. af pil og poppel i moser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Jan Vesterholt: Danmarks Svampe, Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

De senest indberettede arter i Naturbasen: