Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Emil Lütken
    Foto: Emil Lütken
  • Fotograf: Michael Carlsen
    Foto: Michael Carlsen
  • Fotograf: Jonas Hansen Tchikai
    Foto: Jonas Hansen Tchikai

Kendetegn

: Længde: 4,2-6,4 mm. En ret lille flue med brunt bryst og lysebrun bagkrop med mørkebrune pletter og netmønstrede vinger. 2. og 3. antenneled næsten lige lange, antennebørsten er håret. Der er to par orbitalbørster som typisk for kærfluer. Underansigtet er hvidligt, konkavt som typisk for kærfluer. Ansigtet har et par brune, næsten trekantede pletter mellem øjnene og antennebasis. Øjnene har hos den levende flue et par tværstriber (strukturfarver). Der er brune pletter ved grunden af de fleste af kroppens børster. Brystet er brunt med sorte pletter. Bagkroppen er lysebrun til blågrå med chokoladebrune pletter. Benene er gulbrune med chokoladebrune pletter eller ringe på mellem- og baglårene lige før spidsen. Det latinske slægtsnavn kommer af oldgræsk "trypao": "borer" og "pteron": "vinge", artsnavnet "punctulata" betyder punkteret, begge hentyder til vingemønsteret.
Trypetoptera punctulata
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Pia Woodrow

Forveksling

: Arten er umiskendelig på grund af vingemønsteret og pletterne på bagkroppen. Den bliver ofte af begyndere antaget for at være en båndflue (Tephritidae), hvor arter i slægten Tephritis har et lignende vingemønster. Båndfluerne har subcosta udmundende i costa (vingens forrand) efter at have slået et retvinklet knæk, mens subcosta hos kærfluer som hos de fleste andre nærstående fluefamilier udmunder i costa efter at have slået en blid bue. Typisk for de fleste kærfluer er endvidere det konkave, lyse underansigt. Netmønstrede vinger findes også hos nogle andre kærfluer. Coremacera marginata har også en mørk, komplet grundfarve med mange hvide pletter (flere og mindre end hos Trypetoptera); den kendes let på, at vingen er forsynet med en bred, meget mørk stribe uden pletter langs forranden helt ud omkring vingespidsen. Dictya umbrarum, Euthycera chaerophylli og Euthycera fumigata har et lignende vingemønster som Trypetoptera punctulata, men det er lysere, især mod vingens bagkant, og de hvide pletter er ikke så veldefinerede, men mere sammenflydende. Andre kærfluer med plettede vinger vil nærmest beskrives som havende klare vinger med mørke pletter.

Udbredelse

: Arten er almindelig og vidt udbredt i Danmark, dog ikke fundet i Nordvestsjælland.
Trypetoptera punctulata - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den voksne flue er fremme fra begyndelsen af maj til begyndelsen af september.

Tidsmæssig fordeling

af Trypetoptera punctulata baseret på Naturbasens observationer:
Trypetoptera punctulata - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Trypetoptera punctulata - månedlig fordeling

Biologi

: Larvens biologi er ikke kendt (hvilket kan undre for en så almindelig arts vedkommende).

Levested

: Den voksne flue træffes på blade af buske og urter på fugtige steder i skove og i skovbryn. Den går ikke til blomster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Knutson, L.V. & L. Lyneborg, 1965: Danish Acalypterate Flies. 3. Sciomyzidae (Diptera). - Ent. Meddr 34: 61-101.

Rozkosn, R., 1984: The Sciomyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. - Fauna ent. scand. 14, 224 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: