Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Tim H. Hansen
    Foto: Tim H. Hansen
  • Fotograf: Karsten Thomsen
    Foto: Karsten Thomsen

Atlas

: Lang Træsvirreflue overvåges i Atlasprojektet Danmarks Svirrefluer

Kendetegn

: En lang og forholdsvis smal svirreflue med parallelle bagkropssider. Længde 11-13 mm. Brystet karakteristisk blåligt dugget. Bagskinneben gule på den inderste tredjedel. 4 gullige bagkropspletter. 2. bagkropsled længere end bredt. Bagkropspletterne på 2. bagkropsled oftest tydeligt ovale.

Hannen bredt pudret langs øjenkanten.

Lang Træsvirreflue
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Karsten Thomsen

Variation

: Størrelsen kan variere en smule. Oftest vil pletterne på andet bagkropsled være ovale, men det kan ofte være svært at se, da bagkropspletterne kan være mere eller mindre tydelige.

Forveksling

: Det blåligt duggede bryst og det lange slanke udseende i kombination med gulfarvningen på den inderste tredjedel af bagskinnebenet er med til at sikre en id.

Dog er der flere (sjældnere) arter i slægten, der kan drille.

Ranunkel-Træsvirreflue, (Xylota jakutorum) vil have et mat bryst, der dog ikke er blåt dugget, ligesom 2. bagkropsled vil være kvadratisk eller bredere end langt.

Lille Træsvirreflue, (Xylota abiens) vil generelt være væsentligt mindre og have et skinnende bryst, ligesom bagskinnebenene kun er gule i den bageste femtedel. Desuden er pandens pudring mere udbredt.

Skinnende Træsvirreflue, (Xylota meigeniana) ligner meget, men har skinnende bryst og er generelt noget mindre.

Udbredelse

: Arten er ikke så krævende mht. levested som andre af arterne i slægten. Den er derfor udbredt i alle egne med løvskovsarealer. Dette forklarer, at arten kun er fundet meget spredt i Vestjylland og Nordjylland.
Lang Træsvirreflue - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyvetiden strækker sig fra starten af juni til midten af september.

Tidsmæssig fordeling

af Lang Træsvirreflue baseret på Naturbasens observationer:
Lang Træsvirreflue - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Lang Træsvirreflue - månedlig fordeling

Biologi

: Arterne i slægten Xylota er alle knyttet til træ under nedbrydning. Lang Træsvirreflue, (Xylota florum) vil derfor altid findes i tilknytning til skov og gerne skove, hvor dødt ved får lov at ligge urørt. Larven vil formentligt, i stil med andre arter i slægten, kunne findes under bark af dødt løvtræsved. Gamle Poppeltræer er ifølge visse kilder specielt eftertragtet.

Levested

: Findes i frodige løvskove med et vist indhold af dødt ved. Ofte ses arten på solbeskinnet løv eller siddende på døde træstammer. Sjældnere på blomster.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Torp, E., 1994: Danmarks Svirrefluer.

Bartsch, Hans, 2009: Tvåvingar: Blomflugor (Eristalinae & Microdontinae).

De senest indberettede arter i Naturbasen: