Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Lina  Knuth-Winterfeldt
    Foto: Lina Knuth-Winterfeldt
  • Fotograf: Ulla Nyvang Paulsen
    Foto: Ulla Nyvang Paulsen

Atlas

: Fireplettet Mariehøne overvåges i Atlasprojektet Danmarks Biller

Kendetegn

: Længde: 3-5 mm. Kendelig ved den sorte krop, med i alt 4 pletter på dækvingerne.

Følehornene er rødgule, benene er sorte med lidt lysere fødder. Pronotums for- og siderand er ofte smalt lysere. Dækvingerne har hvert 2 pletter, hvoraf den forreste er halvmåneformet med en udvidelse bagtil, og den bagerste er rund. Kun sjældent mangler den bagerste plet.

Fireplettet Mariehøne
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ole Martin

Forveksling

: Askemariehøne (Chilocorus renipustulatus) og Lyngmariehøne (Chilocorus bipustulatus) kan overfladisk ligne lidt, især den kun toplettede variant af Fireplettet mariehøne, men pletternes placering er anderledes, idet pletterne er placeret midt på dækvingerne hos Askemariehøne og Lyngmariehøne. I øvrigt er de bredere.

Den mørke form af Toplettet mariehøne (Adalia bipunctata) kan ligne en del, men den adskilles ved at have en hvid plet inden for hvert øje og i hvert fald smalt hvide siderande på pronotum.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle dele af øerne. På Bornholm er den ikke fundet efter 1900. I Jylland kun kendt fra Østjylland i nyere tid. I Sønderjylland foreligger der fund fra før 1900. På øerne er den udbredt og ret almindelig, især i den Nordøstlige del af Sjælland.
Fireplettet Mariehøne - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Marts-oktober, men fåtallig i højsommeren.

Tidsmæssig fordeling

af Fireplettet Mariehøne baseret på Naturbasens observationer:
Fireplettet Mariehøne - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fireplettet Mariehøne - månedlig fordeling

Biologi

: Findes på træer og buske hvor den lever af bladlus og skjoldlus.

Levested

: Findes på solåbne lokaliteter som haver, parker, overdrev, skovbryn mm.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Viktor Hansen, 1951: Danmarks Fauna 56 - Biller XIV. Clavicornia 2. del og Bostrychoidea

naturespot.org.uk:

www.naturespot.org.uk...pine-ladybird

De senest indberettede arter i Naturbasen: