Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Inge Nagstrup
    Foto: Inge Nagstrup
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby
  • Fotograf: Hjalte Kjærby
    Foto: Hjalte Kjærby

Kendetegn

: Hunnerne er 8-11 mm. Bagkroppen er med store røde tegninger, der kun afbrydes af smalle sorte bånd langs kanterne af bagkropsleddene. 2. bagkropsled har to store gule pletter på siden. 3. led har to små gule pletter og 4. bagkropsled men en aflang gul tegning, der kan være delt i to. Antennen er rød med mørk overside på skaftet og 2. til 3. antenneled. Benene er røde med delvist sorte lår. Arten er kendetegnet ved at have en mandibel med to tænder.

Hannerne ligner hunner, men er relativt mindre (7-11 mm). Antennerne er sorte på oversiden af 2. til 5. antenneled. Bagkroppen overvejende rød med sorte bagkanter på bagkropsleddene. 1. bagkropsled til tider med 2 gule pletter på siderne. 2. til 6. bagkropsled med gule bånd, der dog kan være brudt på 2. og 3. bagkropsled. Benene overvejende røde med delvist sorte lår. Mandibel med to tænder.

Havehvepsebi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Lars Dyhrberg Bruun

Variation

: En del variation i mængden af gult på bagkroppen. Hos hunnerne kan de gule pletter mangle helt på 3. bagkropsled.

Forveksling

: Hunnerne kan være meget svære at adskille fra de to almindelige arter, Nomada flava og N. panzeri. Under lup kan den totandede mandibel som kendetegner N. ruficornis dog ses og adskillelse er derfor ret enkelt.

Hunner kan også ligne et par andre arter, der også har mandibler med to tænder, blandt andet N. opaca og N. moeschleri. For sikker artbestemmelse bør der derfor tages belæg.

Hannerne kan forveksles med de samme arter og bør også bestemmes med belæg under lup.

Udbredelse

: Kendt fra alle distrikter og udbredt i hele landet.
Havehvepsebi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver fra midten af april indtil juli.

Tidsmæssig fordeling

af Havehvepsebi baseret på Naturbasens observationer:
Havehvepsebi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Havehvepsebi - månedlig fordeling

Biologi

: Er redeparasit hos jordbien Andrena haemorrhoa. Anvender mange forskellige plantearter som fødekilde.

Levested

: Findes overalt hvor den meget almindelige værtsart findes. Både i skove, heder og græsland. Kan også findes i parker og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2007. Apidae 5. Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa. Fauna Helvetica 20: 1-356, 397 illus., 145 kort.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Scheuchl, E., 1995. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band I: Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Anthophoridae. Velden (Selbstverlag). 158 pp.

Smit, J. 2018. Identification key to the Europoean species of the bee genus Nomada Scopoli, 1770 (Hymenoptera: Apidae), including 23 new species. Zeitschrift für Entomologie Entomofauna. Monographie 3: 1-253

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: