Gransanger x Løvsanger (hybrid)

Se alle 

 ID-billeder

Udbredelse

af Gransanger x Løvsanger (hybrid) baseret på Naturbasens observationer:
Gransanger x Løvsanger (hybrid) - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Gransanger x Løvsanger (hybrid) baseret på Naturbasens observationer:
Gransanger x Løvsanger (hybrid) - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Gransanger x Løvsanger (hybrid) - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: