Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Krogh
    Foto: Peter Krogh
  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Jørgen Stefansen
    Foto: Jørgen Stefansen

Svær at bestemme!

Kan forveksles med Voksgul Vokshat, Honning-Vokshat, Knaldrød Vokshat og måske Papil-Vokshat. Det må anbefales at fotografere, og sende fund i forum. anbefaFotoUøvede

Kendetegn

: Med røde farver på hat, stok og lameller.

Hatten er cinnoberrød til blodrød, klæbrig til lidt slimet, bliver indtil 6 cm bred og er nærmest halvkugleformet men kan evt. have en lille pukkel. Den er ganske fint nubret og lidt året (ses i lup!). Ofte er der en gullig rand.

Lamellerne er rødlige, lysere end hatten, bredt tilvoksede, evt. en smule nedløbende, med bleg kant.

Stokken er 2-7 cm lang og indtil 6 mm tyk, af farve som hatten eller lidt lysere rødgul. Den er tør med lidt silkeglans.

Kødet er rødligt.

Cinnober-Vokshat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Poul Olsen

Variation

: Arten varierer en hel del i farve og størrelse.

Forveksling

: Typiske former er til at kende på den klæbrige, røde hat, og tør og glat stok samt bredt tilvoksende til lidt nedløbende lameller. Også den ofte gullige hatkant er en god vejledende feltkarakter.

Skarlagen Vokshat har smalt tilvoksede lameller og fibret stok.

Knaldrød Vokshat har tør hatoverflade, smalt tilvoksede lameller og honningduft ved tørring.

Sortdugget Vokshat har sortdugget hatoverflade.

Når den er mere rødgullig, kan den kendes fra Orangegylden Vokshat på, at denne har smalt tilvoksende lameller.

Meget små eksemplarer < 3 cm skal skelnes fra Bredbladet Vokshat (meget sjælden i Danmark) på sporeformen: Cinnober-Vokshat: Ca. 7,5-10 x 4,5-5,5 my

Bredbladet Vokshat: Ca. 7,5-9 x 4-5 my.

Udbredelse

: Hist og her til temmelig almindelig på egnede voksesteder, i alt fald i Jylland. Det er den almindeligste af de udpræget røde vokshatte.
Cinnober-Vokshat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-november

Tidsmæssig fordeling

af Cinnober-Vokshat baseret på Naturbasens observationer:
Cinnober-Vokshat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Cinnober-Vokshat - månedlig fordeling

Biologi

: En ikke-mykorrhizasvamp, der lever af at nedbryde dødt organisk stof i jorden.

Levested

: Overdrev, strandfælleder, ugødskede græsplæner, i skove og langs skovveje.

Den har for bred økologisk amplitude og er for almindelig til at have god indikatorværdi for overdrev, hvor den er fundet på cirka halvdelen af alle undersøgte.

Litteratur brugt til denne beskrivelse
David Boertmann: Vokshatte. Nordeuropas Svampe Bind 1. ISBN 87-983581-3-8

De senest indberettede arter i Naturbasen: