Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: John Holst
    Foto: John Holst
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk

Atlas

: Glat Hunde-Rose overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Almindeligvis en højtvoksende busk med kraftige oprette eller bueformede grene, der er tæt besat med kraftige bueformede torne.

Blomsterne er blegrøde til hvide og sidder nogle stykker sammen i spidsen af skuddene.

Bægerbladene bøjer sig efter afbomstringen og lægger sig op ad hybenet, men falder i reglen af inden modningen.

Bægerbladene har sædvanligvis 1-4 sideflige.

Blade, stængler og hyben har ingen kirtler.

Hybenet er skarlagenrødt og ovalt.

Glat Hunde-Rose
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Forveksling

: Rosenslægten kan være svær at have med at gøre.

Hvis bladene er vellugtende af æbleagtig duft fra små kirtler har vi Æblerose.

Hvis hybenet har (stilk)kirtler er vi ovre i hybenrosearter m.v.

Hvis blomsterstanden er udpræget masseblomstret da Mangeblomstret Rose med ret små blomster og ret små hyben.

Man kan gå galt i byen, når man skal skelne Hunderose fra Håret Blågrøn Rose:

A. Hunderose: Diskus (spidsen af hybenet) med lille griffelåbning, som er mere eller mindre kegleformet fremstående.

B. Blågrøn Rose inklusive underarter: Diskus med stor griffelåbning, som er flad eller indsænket.

og videre fra A:

C. Blade på undersiden med spredte kirtelhår på strenge og ved bladrand. De største torne stærkt krummede: Rubladet Rose.

D. Blade helt uden kirtler, store torne middel krummede: Hunderose.

Og videre fra D:

Blade helt glatte: Glat Hunderose.

Blade hårede, især på undersiden: Håret Hunderose.

Udbredelse

: Meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet, dog almindeligst i Østdanmark.
Glat Hunde-Rose - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-juli.

Tidsmæssig fordeling

af Glat Hunde-Rose baseret på Naturbasens observationer:
Glat Hunde-Rose - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Glat Hunde-Rose - månedlig fordeling

Biologi

: En flerårig buske med insektbestøvning af blomsterne.

Årskuddene er i reglen fåårige (op til 6-8 år), men rodstokken kan blive meget gammel.

Den har meget effektiv endozoisk spredning ved at pattedyr og fugle spiser hybenet, og frøene (kernerne) bevarer spiringsevnen efter tarmpassage.

Desuden laver rosenstokken løbende nye skud.

Rodstokken anvendes til podning af mere sarte dyrkede roser.

Etymologi:

Rose er, på latin Rosa, er det gamle latinske navne for rose, og er lånt videre til de fleste europæiske sprog. Canina (latin canus: hund) hidrører formentlig fra, at denne og andre vilde rosers rødder har været brugt som lægemiddel mod hundegalskab.

Levested

: Skov, krat, moser, skovbryn, parker, gamle haver o.s.v. Glat Hunderose har ofte karakter af pionerplante.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: