Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Marie-Louise  Haagensen
    Foto: Marie-Louise Haagensen

Atlas

: Grå-El overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Grå-El ligner Rød-El en hel del. Den bliver et middelstort træ på indtil 20 meter, men er ofte langt lavere. Bladene er spidse og med 7-11 par sidestrenge. Årsskuddene er hårede og tørre, ikke-klæbrige.

Den er som Rød-El særbo med særskilte han- og hublomster og blomsterstande, der ligner Rød-Els.

Knopperne er rødbrune og ikke-klæbrige, i reglen filthårede. De sidestillede kogler i hunblomsterstanden er ustilkede. Barken er glat og lysegrå langt op i træets alder.

Grå-El
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Niels Ørbæk

Variation

: Den kan hybridisere med Rød-El. Hybriderne er intermediære og (vistnok) sterile.

Ikke helt sjældent ser man afvigende former med stærkt fligede blade.

Forveksling

: Grå-El kan forveksles med Rød-EL.

Udbredelse

: Den er almindelig som vildtvoksende i det øvrige Norden fra lidt syd for Gøteborg og nordpå. Den vokser også i højfjeld og subpolart. Dens typiske biotop er ret næringsrigt sandet bund langs vandløb og søbredder, men den har en bred økologisk amplitude. Den er forholdsvis salttolerant og kan også vokse på strandenge.
Grå-El - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Grå-El blomstrer april-maj. Den har løvspring omtrent samtidigt med blomstringen, hvor blomstringen falder før løvspring hos Rød-El.

Tidsmæssig fordeling

af Grå-El baseret på Naturbasens observationer:
Grå-El - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Grå-El - månedlig fordeling

Biologi

: Grå-El har vindbestøvning og vindspredning af frøene. Den danner villigt stubskud og småkrat. Frøspredning kan også finde sted i Danmark, men normalt ikke særlig effektivt.

Det latinske artsnavn "incana" betyder "hvidgrå" og sigter til barkens farve. Det danske artsnavn sigter ligeledes til barkens lysegrå farve. Betydningen af slægtsnavnet er forklaret under Rød-El.

Grå-El har kvælstoffiksering med bakterier på rodknolde af lignende art som Rød-El, se denne

Levested

: Grå-El er ikke oprindeligt vildtvoksende i Danmark, men er almindeligt anvendt i hegn, randplantninger og som ammetræ, Den er knap så knyttet til fugtig bund som Rød-El og væsentlig mere nøjsom og hårdfør.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

Vilda och forvildade träd og buskar i Sverige - En fältflora. Dag Ekholm, Thomas Karlsson och Ebba Werner. Btj Tryck Lund. ISBN 91-971255-4-7

De senest indberettede arter i Naturbasen: