Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Niels Ørbæk
    Foto: Niels Ørbæk
  • Fotograf: Stinne Lundgård Lande
    Foto: Stinne Lundgård Lande
  • Fotograf: Birthe B. Mortensen
    Foto: Birthe B. Mortensen

Atlas

: Vorte-Birk overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Vorte-Birk bliver et 25-30 meter højt træ med for slægten Birk karakteristisk hvid bark. Grensystemerne er i reglen tydeligt hængende til forskel fra den ret lignende Dun-Birk.

Bladene er ægformede og tilspidsede, og bladgrunden varierer fra kileformet til næsten afskåret. Bladranden er dobbelt savtakket, d.v.s. "takkerne har takker". Bladstilke og unge grene er ru af harpiksvorter. (Helt unge planter kan dog være mere eller mindre dunhårede, men har til forskel fra Dun-Birk harpiksvorter).

Frugten er en lille nød med bred hindekant (tydeligt bredere end hos Dun-Birke), der muliggør en effektiv vindspredning.

Vorte-Birk
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: John Holst

Variation

: Unge planter kan være mere eller mindre dunhårede, men har altid harpiksvorter.

Forveksling

: Den eneste væsentlige forvekslingsmulighed er med Dun-Birk. Denne har dunede blade og unge grene og savner harpiskvorter. Desuden har Dun-Birk ret tydeligt oprette grensystemer og ældre træer har næsten altid heksekoste (som en sjælden gang også kan findes hos Vorte-Birk, men da forårsaget af en anden svamp, se artsbeskrivelsen af Hekse-Sækdug.)

Der findes forskellige dyrkede arter og former. Papir-Birk er omtalt under Dun-Birk. "Hænge-Birk" ( Betula pendula "Dalecarlica") er dyrkede former af Vorte-Birk med særligt udprægede hængende grensystemer.

Udbredelse

: Vorte-Birk er meget almindelig og udbredt i hele Danmark.
Vorte-Birk - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Arten kan ses året rundt.

Tidsmæssig fordeling

af Vorte-Birk baseret på Naturbasens observationer:
Vorte-Birk - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Vorte-Birk - månedlig fordeling

Biologi

: Vorte-Virk er et udpræget lystræ, der dårligt tåler skygge og ikke selv giver meget skygge. Det er enbo med særskilte han- og hunblomsterstande på samme plante. Blomsterne bestøves ved hjælp af vinden og arten har effektiv vindspredning af frøene, der er små nødder med brede vinger. Blomstringen sker sammen med løvspring sidst i april.

Den er et udpræget pionertræ, der kan indfinde sig mange steder på lysåben bund i moser, skovlysninger, tilgroningsarealer og langtidsbrak.

Om navnets betydning: se også Dun-Birk. "Pendula" betyder "hængende" og hentyder til, at grensystemerne sædvanligvis er hængende. "Vorte"- hentyder til harpiksvorterne på bladstilke og unge grene.

Levested

: Fugtig til mere tør bund i moser, skove og arealer i tilgroning. Den økologiske amplitude er bredere end hos Dun-Birk, som den dog sagtens kan stå sammen med. Den er i mindre grad end Dun-Birk knyttet til næringsfattig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: