Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen
  • Fotograf: Marianne Stefansen
    Foto: Marianne Stefansen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Hassel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: En stor indtil 7 meter høj busk (undtagelsesvis højere) med mange lange ranke grene fra grunden.

Unge skud er tæt behårede, ældre skud får en glat, skinnende, rødbrun bark.

Bladene er næsten kredsrunde og med hjerteformet grund og dobbelt savtakket rand. De har en lille spids, som ikke er meget fremtrædend.e

Hassel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ingrid Jelbech

Forveksling

: Man kender ret let arten på vækstformen: de mange kraftige, ranke grene fra grunden.

Avnbøg har længere blade i forhold til bredden og en udpræget hovestamme, der ofte er forsynet med iøjnefaldende kamme.

Rød-El har stilkede knopper, og omvendt ægformede blade, der ofte har en indbugtning i spidsen.

Udbredelse

: Almindelig øst for isens hovedstilstandslinje, mere spredt forekommende vest herfor og i Nordjylland.
Hassel - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer januar-april. Hanraklerne er i reglen fremme allerede om efteråret.

Tidsmæssig fordeling

af Hassel baseret på Naturbasens observationer:
Hassel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Hassel - månedlig fordeling

Biologi

: En sambo (han- og hunblomster askilte, men på samme plante) vedplante med iøjnefaldende hængende hanrakler og ganske små hunrakler , som sidder indesluttet i en knop, hvor kun griflernes støvfang rager frem.

Blomsterne bestøves ved vindbestøvning.

Den danner ektomykorrhiza med en del arter, hvor dog kun ret få er artspecifikke, f.eks. Hassel-Mælkehat. Der er også et antal vedboende svampe, der kun eller fortrinsvis vokser på Hassel.

Etymologi:

Corylus er det gamle latinske navn for hasselbusken. Avellana er af nux avellana: "nødden fra Avella, en italiensk by tidligere berømt for sin frugtavl.

Hassel er formentlig af gammelgermansk hasla- afledt af koselo - oldlitauisk: kasulas: jægerspyd sigende til de stærke, ranke grenes anvendelse.

Hassel kom allerede til Danmark i fyrre-tiden for ca. 7000 år siden.

Hassel er tætløvet og giver så kraftig skygge, at næsten intet trives under den.

I ældre skovdrift stynede man den hvert 10.-15. år, hvor man så udnyttede de seje, lange grene, der skød frem til talrige formål.

Levested

: Den er vildtvoksende i skov og hegn og danner underskov under træer, som ikke er forskyggene, f.eks. ege.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: