Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Peter Kristensen
    Foto: Peter Kristensen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Atlas

: Éngriflet Hvidtjørn overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Den har blomster med kun en griffel og frugter med kun en sten. Bladene er dybt fligede og de fleste af sidenervernes spidser er udadkrummede.

Engriflet Hvidtjørn bliver en stor busk af 5-8 meters højde. Undertiden udvikler den sig til et lille træ af 10 meters højde eller mere.

Éngriflet Hvidtjørn
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Peter Kristensen

Variation

: I variationen indgår ofte hybrider med især Almindelig Hvidtjørn og Koral-Hvidtjørn, som er intermediære. Men Engriflet Hvidtjørn er i sig selv meget variabel.

Forveksling

: Den adskilles fra Almindelig Hvidtjørn i ren form på at have en griffel og en sten i frugten og på at sidenervernes spidser for det meste er udadbøjede og bladene dybt fligede og ikke kun lappede.

Forskellige indførte og udplantede arter fra slægten, f.eks. Hanespore-Hvidtjørn har hele blade, som er savtakkede eller dobbelt savtakkede.

Adskillelsen til Koral-Hvidtjørn er svær; bedst er følgende karakter: Engriflet Hvidtjørn har op til 9 tænder på den nederste bladfligs rand, hvor Koral-Hvidtjørn har flere end 9, op til 25 tænder. Ved direkte sammenligning har Koral-Hvidtjørn noget større blade, hvor især de nedre sideflige er større. Koral-Hvidtjørn har ofte opadstående bægerblade i spidsen af den undersædige frugt.

Hybrider med især Koral-Hvidtjørn er intermediære og kan være vanskelige at bestemme.

Udbredelse

: Meget almindelig i hele landet.

Engriflet Hvidtjørn er formentlig ikke oprindelig i vores natur, modsat Almindelig Hvidtjørn, men indført i den sene middelalder som "pesttjørn" til at plante oven på steder, hvor kvægpestdræbte kreaturer blev begravet, som værn mod ulves og andre rovdyrs opgravning.

Éngriflet Hvidtjørn - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer maj-juni.

Tidsmæssig fordeling

af Éngriflet Hvidtjørn baseret på Naturbasens observationer:
Éngriflet Hvidtjørn - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Éngriflet Hvidtjørn - månedlig fordeling

Biologi

: En busk eller et lille træ med insektbestøvning af blomsterne og endozoisk spredning af frøene, der bevarer spiringsevnen efter tarmpassage hos fugle og pattedyr.

Etymologi:

Se under Almindelig Hvidtjørn. Monogyna af græsk monos="en" og gyne="kvinde", altså "en-hunnet" fordi, der kun er en griffel.

Levested

: Marker, hegn, skove, ruderater o.s.v.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Vilda och förvildade träd og buskar i Sverie. En Feltflora. Dag Ekholm, Thomas Karlsson og Ebba Werner. ISBN 91-971255-4-7 - En fremragende lille feltflora til Skandinaviens træer og buske.

Dansk Flora 1. udgave, Gyldendal 2006, Redaktion Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg. Mange forfattere. ISBN: 87-02-03032-2

Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

Danmarks Vilde Planter, Skytte-Christiansen, Branner og Kock 1964 ff.

De senest indberettede arter i Naturbasen: