Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ingrid Jelbech
    Foto: Ingrid Jelbech
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard
  • Fotograf: Egon Krogsgaard
    Foto: Egon Krogsgaard

Atlas

: Feber-Nellikerod overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Kendetegn

: Grundbladene har spidslappet endeafsnit med kileformet basis og er uligefinnede. Stængelbladene er 3-fligede med store, bredt afrundede og tandede fodflige.

Stænglen er lyst filthåret.

Der er 2-5 gule blomster på oprette stilke. Kronbladene er 4-7 mm lange. Frugterne er af typen "præstelus" med modhagere, så de hænger ved dyrepelse m.v.

Feber-Nellikerod
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Kim Woelders

Variation

: Hvor den står sammen med Eng-Nellikerod dannes ofte krydsninger og tilbagekrydsninger, der ligner forældrearterne mere eller mindre.

1-generationskrydsningen med Eng-Nellikrod er ret almindelig og ligner mest Eng-Nellikerod i blomsten, som er gul-orangebrun.

Forveksling

: Når planten er i blomst, er den karakteristisk nok, bortset fra muligheden for mellemformer med Eng-Nellikrod.

Den kan evt. forveksles med Amerikansk Nellikerod, der også har gule blomster, men har langt større grundblade og er kraftigere i væksten.

Vegetativt forveksles den let med Eng-Nellikrod; men denne har afrundede-bugtede grundblade uden spids og spidse fodflige. Der er ligeledes en række forvekslingsmuligheder med de forskellige krydsninger med Eng-Nellikerod.

Udbredelse

: Meget almindelig i skov, krat, parker m.v. - også almindelig som ukrudt i haver. Dog lidt mindre almindelig vest for isens hovedstilstandslinje.

Rødlistestatus: LC - ikke truet.

Feber-Nellikerod - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den blomstrer juni-august.

Tidsmæssig fordeling

af Feber-Nellikerod baseret på Naturbasens observationer:
Feber-Nellikerod - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Feber-Nellikerod - månedlig fordeling

Biologi

: Flerårig urt med jordstængel med rød kerne.

Jordstænglen kan bruges til at sætte farve til snaps og giver en rubinrød farve, men ingen særlig smag.

Planten har dyrespredning ved pattedyr, hvor frugterne, som har modhagere, hænger ved pelsen.

Etymologi:

Slægtsnavnet "Nellikerod" hentyder til, at jordstænglerne lugter af nelliker, når de brydes itu. De indeholder Gein, som under indvirkning af enzymet Gease danner Nellikeolie. "Feber" hentyder til plantens tidligere medicinske anvendelse som febersænkende middel (vel p.g.a. indholdet af Acetylsalicylsyre).

Slægtsnavnet "Geum" er det gamle latinske navn på slægten Nellikerod. Artsnavnet "urbanum" betyder "voksende ved byer".

Levested

: Parker, haver, skov og krat. Ofte nær bebyggelse. Den kan dominere skovbunden i nyplantede skove, og er f.eks. meget almindelig i Københavns-området.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Ny Nordiske Flora (På dansk ved Jon Feilberg,ISBN 87-02-02997-9)

De senest indberettede arter i Naturbasen: