Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Lars Christensen
    Foto: Lars Christensen
  • Fotograf: Anette Jensen
    Foto: Anette Jensen
  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen

Atlas

: Aks-Bærmispel overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter
Aks-Bærmispel
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Christian Sørensen

Udbredelse

af Aks-Bærmispel baseret på Naturbasens observationer:
Aks-Bærmispel - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Aks-Bærmispel baseret på Naturbasens observationer:
Aks-Bærmispel - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Aks-Bærmispel - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: