Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Ole Bidstrup
    Foto: Ole Bidstrup
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann

Kendetegn

: Hatten er normalt 5-15 cm i diameter, mere eller mindre blegt olivengrøn/gullig, eller brun til gråbrun, altså generelt lysere end Punktstokket Indigo-Rørhat. Rørenes mundinger er røde, men kan være helt over i en nærmest bleg orange nuance. Selve rørene er gule, dog kan den røde farve være afsmittet på den nederste del af rørene (nærmest mundingerne), fine og helt rundcylindriske. Rørene har en tendens til at være længst inde ved stokken og kortest ved hatranden.

Stokkens bundfarve er gul, men den er mere eller mindre dækket af et groft rødligt net, der ligesom kødet og rørene blåner ved berøring. Forneden er stokken ofte rød eller purpur og har en tendens til at være noget blånet konstant (se billedet af stokken for bedre bedømmelse).

Kødet er gult og blåner noget ved gennemskæring, dog normalt knapt så kraftigt som hos Punktstokket Indigo-Rørhattene.

Netstokket Indigo-Rørhat har en rød linie/flade, der adskiller rørene og hatkødet. Dette ses bedst, hvis man laver et tværsnit af svampen (et rigtig godt kendetegn).

Netstokket Indigo-Rørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Bent Christiansen

Variation

: Nettet på stokken kan sjældent mangle, men stokken er aldrig kun bundfarven.

Svampen er svagt giftig i rå tilstand. Se evt. under Punktstokket Indigo-Rørhat i felthåndbogen.

Forveksling

: Satans Rørhat (Boletus Satanas), men denne svamp er meget sjælden, har askegrå til bleggrå hat, lugter ubehageligt og er svagt giftig.

Hvis Netstokket Indigo-Rørhat mangler nettet, kan den minde om Punktstokket Indigo-Rørhat, men den røde linie/flade mellem rørene, samt den generelt lysere hat, sikrer da bestemmelsen.

Udbredelse

: Den befinder sig i alle egne af landet med næringsrig jord, men er manglende på nogle af øerne med fattig jord.

Forekomsten må betegnes som temmelig almindelig i de næringsrige dele af landet. Visse år kan den være ret talrig, andre år er den sparsom.

Rødlistestatus: LC - ikke truet.

Netstokket Indigo-Rørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses allerede fra maj, men har højsæson i august og september.

Tidsmæssig fordeling

af Netstokket Indigo-Rørhat baseret på Naturbasens observationer:
Netstokket Indigo-Rørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Netstokket Indigo-Rørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Den findes i løvskove på god, næringsrig jord, i modsætning til Punktstokket Indigo-Rørhat, der ofte foretrækker næringsfattig jord. Den kan også ses ved store solitære træer ved huse og gårdspladser, efter min erfaring især Bøg og Lind.

Den er spiselig, men ikke nogen særlig god spisesvamp, ikke nær så god som Punktstokket Indogorørhat. Smagen er ret ordinær og uden de nøddeagtige koponenter, som de bedste rørhatte har.

Levested

: Den findes i mange forskellige løvskove, men især i bøgeskov, og så i øvrigt på næringsrig jord. Uden for skov er den særligt almindelig under lind, og ses ofte på passende tidspunkt ved store solitære lindetræer og lindealléer ved gårde, bebyggelser og i parker.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt.

De senest indberettede arter i Naturbasen: