Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Leif B Nielsen
    Foto: Leif B Nielsen
  • Fotograf: Niels Peter Brøgger
    Foto: Niels Peter Brøgger

Svær at bestemme!

Flere lignende arter. Bestemmes / bekræftes i forum via gode fotos. Kødets farveskift, stokskællenes farve og mykorrhizaværten er vigtige karakterer.

Kendetegn

: En rørhat med rødbrun hat og mørktskællet stok.

Hat 7-9 cm bred, først halvkugleformet, siden hvælvet-affladet, fint filtet, randen med indadbøjede uregelmæssige hudlapper, som ofte forsvinder med alderen. Stok hvid med først mørkebrune, efterhånden gråsorte skæl. Kød hvidt, ved gennemskæring langsomt gråviolet anløbende, ikke så kraftigt som hos andre arter i slægten. Det latinske artsnavn betyder ræve- og går på hatfarven.

Fyrre-Skælrørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Henrik Baark

Variation

: Arten opdeles gerne i to: L. vulpinum under skovfyr og L. piceinum under rødgran. Her slås de sammen til én art (efter Den Bakker & Noordeloos). Der kendes ingen varieteter med hvid hat.

Forveksling

: Fyrre-Rørhat ligner med sin rødbrune hat og sortskællede stok særdeles meget Rustrød Ege-Rørhat (L. quercinum). Fyrre-Rørhat har kun svagt anløbende kød (vinrødt-gråviolet), mens Rustrød Ege-Rørhat har tydeligt først rødligt anløbende kød. Andre arter med skællet stok, overhængende hathud og gråviolet anløbende kød har andre hatfarver.

Udbredelse

: Sjælden i Danmark; fundet især langs den jyske vestkyst i fyrreskov, men også i Midtjylland i granskov. Det officielle danske navn er Fyrre-Rørhat, men det ville være lettere mentalt at anbringe arten i slægten Skælrørhat (Leccinum), hvis man kaldte den Ræverød Fyrre-Rørhat, altså et treleddet navn, hvoraf det mellemste angiver mykorrhizaværten.
Fyrre-Skælrørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Fyrre-Skælrørhat baseret på Naturbasens observationer:
Fyrre-Skælrørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Fyrre-Skælrørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med skovfyr og rødgran.

Levested

: I fyrreskove og granplantager.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Bakker, H. & M.E. Noordeloos, 2005: A revision of European species of Leccinum Gray and notes on extralimital species. Persoonia 18: 511-587.

Engel, H., 1978: Rauhstielröhtlinge. Die Gattung Leccinum in Europa. Coburg, 84 s. 2. oplag 1983.

Lannoy, G. & A. Estades, 1995. Monographie des Leccinum dEurope. La Roche-sur-Foron, 229 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: