Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Vilhelm Dalgaard
    Foto: Vilhelm Dalgaard
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen
  • Fotograf: Mie Jacobsen
    Foto: Mie Jacobsen

Kendetegn

: Hatten er normalt omkring 7-15 cm i diameter, mat brun, gråbrunlig eller gulbrun, først filtet, siden glat og tør.

Rørene er først hvide, men bliver med tiden rosa ofte noget svagt rosa, fine, rundcylindriske, og så bliver de røde/rosa ved berøring.

Stokken har en bleg brunlig farve, er dækket af et temmelig kraftigt mørkebrunt net. Dette dækker som regel minimum 2/3 dele af stokken. Stokken er normalt 5-10 cm høj og 2-5 cm tyk.

Kødet er hvidt og uforanderligt, dog evt. med en meget svag rødmen til en meget svag rosa farve ved gennemskæring.

Smagen er utrolig bitter/stærk, og selv et meget lille stykke lagt på tungen vil kunne mærkes/smages i lang tid efter, det er spyttet ud igen, og denne svamp er derfor USPISELIG.

Galde-Rørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Vilhelm Dalgaard

Variation

: Stokken kan pose noget ud nederst, ellers så se kendetegn.

Forveksling

: Kan især forveksles med Karl Johan (Spiselig rørhat), og Sommer-Rørhat

Udbredelse

: Almindelig i nåleskovene omkring de gamle stubbe og træer i det meste af landet.
Galde-Rørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses normalt fra august til oktober, men enkelte kan findes sidst i juli.

Tidsmæssig fordeling

af Galde-Rørhat baseret på Naturbasens observationer:
Galde-Rørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Galde-Rørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Vokser oftest i nåleskov, men kan bestemt også findes i blandings løvskov.

I Foreningen til Svampekundskabens Fremmes blad "SVAMPE" gengives troværdige beretninger om personer, der er genetisk disponerede til ikke at kunne smage Galderørhats bitre smag.

Levested

: Oftest i nåleskov omkring gamle stubbe, eller gamle træer, men også i blandings løvskov.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt

De senest indberettede arter i Naturbasen: