Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Mitscha Rutsch
    Foto: Mitscha Rutsch
  • Fotograf: Poul Evald Hansen
    Foto: Poul Evald Hansen

Svær at bestemme!

Dårligt kendt art, mulige fund skal bestemmes / bekræftes i forum udfra gode fotos, mikroskopi kan være nødvendigt.

Kendetegn

: Sporebeholderen er glat til fint opsprukken og indtil 7 cm. på den længste led. Grundfarven er brunlig til rødbrun.

Der er ikke sjældent tendens til stokagtig forlængelse af frugtlegemet nedadtil.

Frugtlegemets væg er 2-3 mm. tyk, tykkere end hos andre arter af Bruskbold bortset fra Almindelig Bruskbold.

Rødbrun Bruskbold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Per Berggreen

Forveksling

: Almindelig Bruskbold har også 2-3 mm. tyk væg på (oversiden af) sporehusbeholderen, men karrygul-lyst lædergul grundfarve.

Andre arters sporehusbeholder har kun ca. 1 mm. tyk væg på oversiden.

Udbredelse

: Hist og her på egnede voksesteder, især på Øerne og i Østjylland.
Rødbrun Bruskbold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rødbrun Bruskbold baseret på Naturbasens observationer:
Rødbrun Bruskbold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødbrun Bruskbold - månedlig fordeling

Biologi

: Danner mykorrhiza med løvtræer, f.eks. Lind.

Levested

: Underløvtræer i haver, parker og skove og ofte på ret næringsrig bund.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: