Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Henrik Bringsøe
    Foto: Henrik Bringsøe
  • Fotograf: Mikael Overgaard
    Foto: Mikael Overgaard
  • Fotograf: Finn M. Hansen
    Foto: Finn M. Hansen

Kendetegn

: Hat 8-18 cm bred, først halvkugleformet, siden hvælvet-affladet, glat til fint filtet-småskællet, randen overhængende med indadbøjede hudlapper, som ofte forsvinder med alderen, typisk orangegul-gulbrun. Stok hvid med beklædning af grå til sorte skæl. Kød hvidt, ved gennemskæring først smudsigrosa, siden gråsort, ofte grønligt anløbent ved stokbasis.
Orange Skælrørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Hanne bjørnhart

Variation

: Arten tages her i langt bredere betydning end sædvanlig (efter Den Bakker & Noordeloos). Foruden en blegbrun-bleggul form, f. flavescens findes en række farvevarieteter, der i litteraturen sædvanligvis anses for at være selvstændige arter, men her altså kun som variationer af en enkelt art. Der er ingen gyldigt beskrevne varietetsnavne, så de optræder her under de artsnavne, de er kendt under. L. percandidum har først helt hvid hat, der med alderen bliver blegbrunlig. L. roseotinctum har først helt hvid hat, der med alderen bliver lyst rosa. L. atrostipitatum har mørkorange hat og meget sorte og tætte stokskæl. L. cerinum og L. callitrichum skal være yderligere synonymer.

Forveksling

: Blandt arterne af Skælrørhat (Leccinum) med overhængende hathud og violetsort anløbende kød kan den især forveksles med Orange Aspe-Rørhat (L. aurantiacum), der dog har meget flottere orange hat og i begyndelsen hvide stokskæl og vokser under bævreasp. Andre arter i gruppen har rødbrun eller brun hat. - I ældre dansk litteratur benyttes navnene Rød Birke-Rørhat og Skælstokket Rørhat om alle arter af Skælrørhat (Leccinum) med rødlig hat (hvoraf det misvisende danske navn Rød Birke-Rørhat). L. rufum og L. testaceoscabrum er andre benyttede latinske navne.

Udbredelse

: Almindelig i Danmark; almindelig i Jylland, hist og her i resten af landet; formodentlig meget pletvis udbredt, men ofte talrig på lokaliteterne.
Orange Skælrørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Orange Skælrørhat baseret på Naturbasens observationer:
Orange Skælrørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Orange Skælrørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Mykorrhizadanner med birk.

Den regnes af flere for en god spisesvamp, medens nogle synes at have svært ved at tåle den. Hvis man ikke har spist den før, skal man tilberede en lille portion af svampen og bruge lang tilberedelsestid (i alt fald 12-15 minutter ved svag varme).

Levested

: I birkeskove på sandjord, ikke under birk på lerjord i parker og haver eller i tørvemoser.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Den Bakker, H. & M.E. Noordeloos, 2005: A revision of European species of Leccinum Gray and notes on extralimital species. Persoonia 18: 511-587.

Engel, H., 1978: Rauhstielröhtlinge. Die Gattung Leccinum in Europa. Coburg, 84 s. 2. oplag 1983.

Lannoy, G. & A. Estades, 1995. Monographie des Leccinum dEurope. La Roche-sur-Foron, 229 s.

De senest indberettede arter i Naturbasen: