Rødmende Slimslør

Se alle 

 ID-billeder

Svær at bestemme!

Kan forveksles med Grå Slimslør, bør derfor bestemmes / bekræftes i forum ud fra gode fotos, og oplysninger om kødets farveskift efter gennemskæring og mykorrhizavært.

Kendetegn

: Hatten er glat og slimet, okkerbrun til gulgrub og bliver indtil 6 cm bred. bred og er flad til lidt nedtykt.

Stokken er 4-7 x 0,5 - 1 cm., hvidlig og mørkt anløbende nedefra, lidt tilspidset nedadtil og slimet.

Lamellerne er nedløbende, middelbrede, gråhvide til sort anløbende og rødmende ved berøring.

Den vokser sammen med lærk.

Forveksling

: Brunrød Slimslør har orangebrun til lillebrun hat, lyst læderbrune lammeller og lyst okkerbrun stok.

Grå Slimslør har stok og stokkød, der er lysegult nedadtil og lysegrå lamelller.

Rosenrød Slimslør har rød hat.

Udbredelse

: På egnede voksesteder i hele landet, men ret sjælden.
Rødmende Slimslør - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den kan være fremme august-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rødmende Slimslør baseret på Naturbasens observationer:
Rødmende Slimslør - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rødmende Slimslør - månedlig fordeling

Biologi

: Den danner mykorrhiza med lærk.

Levested

: Hvor der forekommer lærk.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt

Danmarks Svampe: Jan Vesterholt , Gyldendal 2009, ISBN: 978-87-02-07936-4

Funga Nordica, Henrik Knudsen & Jan Vesterholt (mange forfattere til de forskellige grupper), ISBN, Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde. ISBN 978-87-983961-3-0

De senest indberettede arter i Naturbasen: