Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: storm winther hansen
    Foto: storm winther hansen
  • Fotograf: Ebbe Kristensen
    Foto: Ebbe Kristensen

Svær at bestemme!

Kan være svær at artsbestemme, mulige fund bør derfor bestemmes / bekræftes i forum ud fra gode fotos.

Kendetegn

: Den øvre del af frugtlegemet: sporebeholderen, er indtil 7 cm. bred og opsprækker i rødbrune flager på en lysegul til lyst okkerbrun baggrund i et netmønster. Væggen er indtil 1 mm. tyk.

Nedadtil er frugtlegemet tydeligt stokagtigt forlænget, hvor stokken opløser sig i grenede strukturer, der går over i myceliestrenge, nedadtil.

Sporemassen er først flødefarvet, men bliver siden sortagtig med et purpur skær.

Lugten er svag, evt. lidt metalagtig-rustagtig.

Frugtlegemets væg rødmer ved gennemskæring.

Stilket Bruskbold
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: storm winther hansen

Forveksling

: Andre bruskbolde har ikke den tydelige stokagtige forlængelse af frugtlegemet. Nogle, f.eks. Rødbrun Bruskbold, kan dog have tilløb hertil, men denne (og Almindelig Bruskbold) har 2-3 mm. tyk væg i sporebeholderen, som heller ikke er netagtigt opsprækkende.

Bovist-Støvbold har også stokagtig forlængelse af frugtlegemet, men dets væg rødmer ikke ved gennemskæring - og mere gulligbrune farver. Bovist-Bruskbold har 1-2 mm. tyk væk på sporebeholderens overside.

Udbredelse

: Almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Stilket Bruskbold - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: August-oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Stilket Bruskbold baseret på Naturbasens observationer:
Stilket Bruskbold - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Stilket Bruskbold - månedlig fordeling

Biologi

: Danner mykorrhiza med løvtræer.

Levested

: På næringsrig bund i haver, parker og skove.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Danmarks Svampe, Jan Vesterholt, Gyldendal 2004, ISBN 87-02-02911-1De Danske Svampenavne. Jens H. Petersen & Jan Vesterholt 2003

De senest indberettede arter i Naturbasen: