Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Jørgen Christiansen
    Foto: Jørgen Christiansen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen
  • Fotograf: Paul Verner Jørgensen
    Foto: Paul Verner Jørgensen

Kendetegn

: Hatten er normalt 4-10 cm i diameter, brun, mørkest mod midten af hatten. Den har tætte og fine skæl, der ligger trykket op af hathuden. Hatten er stærkt slimet i fugtigt vejr. Klæbrig i tørt vejr. Hattekanten er ofte næsten regelmæssig og denne noget nær en rund cirkel.

Rørene er fine (dog kan de inde imod midten være mellemfine), gule, runde. Ved modenhed bliver rørene mere gulbrune i det.

Stokken er oftest temmelig kort sådan en 3-8 cm og ca. 0,8-2,2 cm tyk. Først er den hvidlig eller meget svagt bleg lilla, senere mere brunlig, øverst med en god, veludviklet, men tynd, blegviolet ring, der dog kan virke hvid ud mod kanten. Denne ring sidder som et violet bælte på stokken af ældre eksemplarer af svampen. Over ringen er stokken gul med fine gullige til brunlige kirtler (disse kan være svære at se).

Kødet er hvidligt eller meget blegt gult og har en mild smag.

Brungul Slimrørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Jørgen Christiansen

Variation

: Se kendetegn.

Forveksling

: Grovporet Rørhat ligner lidt, men den har glat, slimet hat og ingen skæl samt grove porer. Filtet Rørhat (Boletus subtomentosus) har gule rør, der er store og kantede. Kornet Rørhat (S. granulatus) vokser under fyr på næringsrig bund og er i øvrigt en glimrende spisesvamp.

Udbredelse

: Vokser mest i de egne af landet, der har en del sandet jord og fyrreplantager, men er der fyrretræer og sand, så kan den findes uanfægtet landsdel.
Brungul Slimrørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses fra august til primo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Brungul Slimrørhat baseret på Naturbasens observationer:
Brungul Slimrørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Brungul Slimrørhat - månedlig fordeling

Biologi

: Meget almindelig under fyr på sandbund, sjældnere kan den dog findes under gran. Den vokser ofte i temmelig imponerende flokke langs sandede veje i plantagerne i det nord- og vestlige Jylland, og i de mere åbne områder i plantagerne. Glimrende spisesvamp efter man altså lige har fjernet hattehuden og tilberedt den.

Levested

: Den er oprindeligt mest kendt fra sandede fyrreplantager og sjældnere under gran. Der er dog gjort mange fund af arten under fyr også på leret bund. - Ikke sjældent ses den sammen med Østrigsk Fyr. Alt i alt må den betragtes som almindelig i det meste af landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
De danske svampenavne, en pdf udgivelse af Jens H. Petersen & Jan Vesterholt.

De senest indberettede arter i Naturbasen: