Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs
  • Fotograf: Ena Nielsen-Refs
    Foto: Ena Nielsen-Refs

Kendetegn

: Rosafodet Slimrørhat er en middelstor til stor, ret kødfuld rørhat. Hatten er i begyndelsen afrundet-halvkugleformet og bliver senere udbredt-flad og op til 11 cm. I diameter. Hatten er dækket med en brun hathud, som bærer fine striber, der er svagt eller ikke radiært organiserede. Hatten er fedtet-slimet i fugtigt vejr. Rørene er ret korte og tilhæftede til lidt nedløbende af stokken; de er små til middelbrede og kantede; de er først gule, men mørkner med alderen. Unge eksemplarer kan i lighed med Grovporet Slimrørhat bære klare væskedråber på porefladen.

Stokken er cylindrisk og I reglen ret kort, typisk 4-7 cm x 1-2 cm. Den har gule grundfarver som er isprængt rødlig-brune korn og småflager. Der er ingen ring. Stokkens basis har et lyserødt skær og bærer tydelige lyserøde mycelietråde og myceliefilt, som bliver synlig, når man tager den op. Kødet er gulligt, tykt og blødt. Det bliver rødligt med ammoniak.

Sporefældningen er okkerbrun, men de enkelte sporer er bleggule set i lysmikroskop. Sporerne til tilspidset i enderne og 8-10,5 x 3-4,5 my. Basidierne (de sporedannende celler) er 4-sporede.

Rosafodet Slimrørhat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Ena Nielsen-Refs

Forveksling

: Rosafodet Slimrørhat ligner Kornet Slimrørhat meget; men Kornet Slimrørhat er ensartet brun hat uden stribning og myceliestrengene er hvide.

Brungul Slimrørhat har samme hatfarve, men stok med tydelig ring og uden korn og flager.

Udbredelse

: Rosafodet Slimrørhat er endnu sjælden, men sandsynligvis overset. Det er en sydlig art, som sandsynligvis er indvandret i nyere tid, hvis den da ikke er blevet forvekslet med Kornet Slimrørhat, som også vokser under 2-nålede fyr.
Rosafodet Slimrørhat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Den ses sædvanligvis ultimo august-primo oktober.

Tidsmæssig fordeling

af Rosafodet Slimrørhat baseret på Naturbasens observationer:
Rosafodet Slimrørhat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rosafodet Slimrørhat - månedlig fordeling

Biologi

: De har mykorrhiza med 2-nålede fyrrearter som Skov-Fyr, Østrigsk Fyr m.v. og vokser i tilknytning til disse.

Den er spiselig, men har med sit bløde kød ikke nogen delikat konsistens.

Levested

: Man bør kigge efter den under 2-nålede fyr i parker, ældre haver, på kirkegårde o.l.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Engelsk wikipedieopslag: en.wikipedia.org...Suillus_collinitus

Funga Nordica, Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al, Nordsvamp - Copenhagen 2008, ISBN: 978-87-983961-3-0.

De senest indberettede arter i Naturbasen: