Tæppe-Pileurt

Se alle 

 ID-billeder

Atlas

: Tæppe-Pileurt overvåges i Atlasprojektet Danmarks Karplanter

Udbredelse

af Tæppe-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Tæppe-Pileurt - udbredelseskort

Tidsmæssig fordeling

af Tæppe-Pileurt baseret på Naturbasens observationer:
Tæppe-Pileurt - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tæppe-Pileurt - månedlig fordeling

De senest indberettede arter i Naturbasen: