Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard
  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard
  • Fotograf: Karl Kjærgaard
    Foto: Karl Kjærgaard

Svær at bestemme!

Flere lignende arter: Denne bliver orangebrun ved stokbasis med kaliumhydroxyd (KOH), mykorrhizadanner med bøg. Den meget lignende H. cossus er der danner mykorrhiza med eg, er endnu ikke fundet i Danmark.

Kendetegn

: Vigtige karakterer: klæbrig, hvid, nedløbende ret brede og fjerne lameller.

Hatten er indtil 6 cm bred, hvælvet, eller lidt nedtrykt i midten, porcelænshvid gående over i det flødefarvede og er stærkt klæbrig.

Lamellerne er ret tykke og ret fjerne og svagt nedløbende.

Stokken er indtil 1,2 cm tyk og indtil 8 cm lang, tør og fnugget foroven og klæbrig nedadtil, cylindrisk og ofte tilspidsende nedadtil.

Lugt og smag neutral, evt. svagt aromatisk.

Den vokser under bøg.

Elfenbens-Sneglehat
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Mogens Skov Andersen

Forveksling

: Ildelugtende Sneglehat ligner meget og vokser også under bøg, men anløber gulbrunt som lidt ældre og har stærk krydret-aromatisk lugt. Den giver, især som indtørret, tydelig rødbrun reaktion med KOH, hvad Elfenbens-Sneglehat ikke gør.

Under grantræer kan man finde Gran-Sneglehat, som habituelt ligner Elfenbens-Sneglehat meget, men adskilles på voksestedet samt mikroskopiske karakterer. Desuden er den kridhvid/porcelænshvid uden flødefarvede eller gullige toner.

Snehvid Vokshat kan ligne overfladisk, men er kun fedtet, ikke slimet, og gror på friland.

Udbredelse

: Elfenbens-Sneglehat er almindelig til meget almindelig på egnede voksesteder i hele landet.
Elfenbens-Sneglehat - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Svampen har en lang sæson og kan træffes i perioden juni-november.

Tidsmæssig fordeling

af Elfenbens-Sneglehat baseret på Naturbasens observationer:
Elfenbens-Sneglehat - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Elfenbens-Sneglehat - månedlig fordeling

Biologi

: Elfenbens-Sneglehat danner mykorrhiza med Bøg.

Levested

: Bøgeskov af forskellig alder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Funga Nordica,Henning Knudsen & Jan Vesterholt et al,Nordsvamp 2008, udgivet med støtte af Aage V. Jensens Fonde, ISBN: 978-87-983961-3-0

Danske Storsvampe, redigeret af af Jens H. Petersen og Jan Vesterholt (mange forfattere), Gyldendal 1990 i samarbejde med Foreningen til Svampekundskabens Fremme, ISBN 87-01-09932-9.

De senest indberettede arter i Naturbasen: