Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: else dilbjerg
    Foto: else dilbjerg
  • Fotograf: else dilbjerg
    Foto: else dilbjerg
  • Fotograf: Morten Holm Hansen
    Foto: Morten Holm Hansen

Kendetegn

: Fundet som ny art for landet på Fyn i 2013 af Anni Lene Nielsen. www.fugleognatur.dk...show_message

Hunnerne er 12-15 mm og kan minde om en humlebi. Hunnerne har sort behåring på forkroppen. Bagkroppen og pollenbørsterne, under bugen, er orangerøde. Hovedet og forkroppen har et metallisk blåt skær. Bagkroppen med et bronzeskær. Hunner har fremstående horn på clypeus.

Hannerne er lidt mindre 11-13 mm, men ligner i øvrigt hunnerne. De har dog lyse hår i ansigtet hvor hunnerne kun har sorte hår. Hannerne har også en del lyse hår på forkroppens underside.

Tidlig Murerbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Anni Lene Nielsen

Variation

: Ingen nævneværdig variation

Forveksling

: Hunnerne bestemmes ret nemt på de røde pollenbørster på bugen og det fremstående horn på clypeus. I Danmark er Osmia bicornis den eneste anden art med horn på clypeus. O. bicornis har dog udbredt lyse hår på forkroppen, og kun få sorte hår.

Hannerne bestemmes også ret nemt på den helt røde bagkrop og sorte hår på siden af forkroppen og forrest lår. Osmia bicornis er nok eneste forvekslingmulighed, men hos denne art er siderne af forkroppen og det forreste lår, med udbredte lyse hår.

Udbredelse

: Kun kendt fra Fyn. Fundet som ny art for landet i 2013.
Tidlig Murerbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Ifølge Amiet (2004) flyver hunnerne fra marts til juni og hannerne allerede fra februar. De tidligste observationer i Danmark er dog fra marts.

Tidsmæssig fordeling

af Tidlig Murerbi baseret på Naturbasens observationer:
Tidlig Murerbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tidlig Murerbi - månedlig fordeling

Biologi

: En meget tidligt flyvende art, der besøger en lang række forårsblomster. Ses i parker og haver, hvor den udnytter det store udvalg af blomster i det tidlige forår. Et blomstrende piletræ bliver foretrukket frem for blomster, når det forefindes i haven (min iagttagelse, Anni Lene Nielsen) Reden bygges i huller i træ eller plantestængler. Murværk kan også anvendes.

Levested

: Findes ofte i parker og haver.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2004. Apidae 4. Anthidum, Chelostoma, Coelioxys, Dioxys, Heriades, Lithurgus, Megachile, Osmia & Stelis. Fauna Helvetica 9: 1-249, 249 illus., 117 kort.

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Madsen, H. B. Poulsen, K. R. Schmidt, H. T. 2013 Fem nye arter af bier for den danske fauna (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 81:62-71

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Scheuchl, E., 2006. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band II: Megachilidae Melittidae. 2., erweiterte Auflage. Schlüssel der Arten der Familien Megachilidae und Melittidae. Apollo Books. 192 pp.

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: