Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Linda Kjær-Thomsen
    Foto: Linda Kjær-Thomsen
  • Fotograf: Yvonne Engmann
    Foto: Yvonne Engmann
  • Fotograf: Lisa  Ammitzbøll
    Foto: Lisa Ammitzbøll

Kendetegn

: Længde: 4,5-9,0 mm (arb.) / 9,5-11,0 mm (hun) / 9,0-11,0 mm (han) Stor kraftig myre, med tydeligt to-farvet (lyst rød/brun og mørkebrun) hoved og brystparti. Hovedets bagrand er lige. Mundskjold er uden udskæring. Behåring sparsom jævnt fordelt på hele kroppen, men med stor variation hos individerne. Farven kan variere fra lyse til mere mørke individer og behåringen varierer også.
Rød Skovmyre ubest.
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Yvonne Engmann

Variation

: Man taler om ”Formica rufa-gruppen”, hvor kun Formica pratensis er tydeligt let at adskille fra de øvrige medlemmer i gruppen. Formica nigricans er muligvis ikke en selvstændig art, men blot i udseendet anderledes p.gr. af miljøpåvirkninger (B. Seifert). Andre medlemmer af gruppen f.eks. Formica polyctena variaerer stærkt med behåring og ligner undertiden meget Formica rufa. Mindst intensiv behåring har Formica polyctena. Tættest behåring og de mørkeste farver har Formica var. nigricans

Formica polyctena Förster

Formica rufa L.- Rød Skovmyre

Formica aquilonia Yarrow

Formica pratensis Retzius

Formica pratensis var. nigricans Bondroit 1912

For artsbestemmelse af Rød Skovmyre: Se under artikler.

Forveksling

: Arten kan også forveksles med andre myrer udenfor Formica rufa-gruppen, dette gælder: Blodrød Rovmyre, Stubmyre, Formica uralensis, Formica exsecta, som alle bygger tuer bestående af lignende materiale som f.eks. grannåle m.m.. Endvidere kan arten forveksles med Rød Slavemyre, der ikke bygger tuer. Den kendes fra Blodrød Rovmyre og Stubmyre på farven i hovedet, som på disse to arter er stort set ensfarvet lyst rødbrunt i hovedet, uden mørkere farvetegninger. Den kendes fra Formica uralensis, som er helt sorthovedet. Den kendes fra Rød Slavemyre på dens stort set ensfarvede hoved og brystparti. Der kan være lidt grumsede brune farvetegninger, men den fremstår aldrig som tydeligt tofarvet. Rød Slavemyre er i størrelse noget mindre, end de før nævnte arter.

Udbredelse

: Ret almindelig og udbredt i hele Danmark. Se kort.
Rød Skovmyre ubest. - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Rød Skovmyre kan træffes fra det tidlige forår, hvor den ofte samles på redens top for at varme sig. Her kan man være heldig at se dronningen, i klumpen sammen med sine arbejdere. I løbet af efteråret graver den sig dybere ned i reden og gemmer sig dybt under reden om vinteren. Se månedlig fordeling.

Tidsmæssig fordeling

af Rød Skovmyre ubest. baseret på Naturbasens observationer:
Rød Skovmyre ubest. - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Rød Skovmyre ubest. - månedlig fordeling

Biologi

: Se under Rød Skovmyre - Formica rufa

Levested

: Reden anlægges ofte i skovbryn eller i spredt træbevoksede områder. Gerne i nåleskove, men oftest i blandingsskove eller træbevokset moser, klitområder eller heder. Generelt er arten meget tilpasningsdygtig, hvorfor den træffes næsten i alle egne af landet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Ameisen oder Formicidae, Die Tierwelt Deutschland, H. Stitz, 1939

Myrer, Danmarks fauna 49, Sv. G. Larsson, 1943

Natur og Museum. Danske myrer. 20 årgang. 1980.

The Formicidae, Fauna Entomologica Scandinavica, C. A. Collingwood, 1979

Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Berhard Seifert. 2007

De senest indberettede arter i Naturbasen: