Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Eva Hall
    Foto: Eva Hall
  • Fotograf: Erling Nielsen
    Foto: Erling Nielsen
  • Fotograf: Johnny Lund Jeppesen
    Foto: Johnny Lund Jeppesen

Kendetegn

: En middelstor jordbi som er bivoltin (har to generationer). De to generationer er ikke helt ens i udseende, hvilket gør artsbestemmelse noget vanskeligere. Faktisk har man tidligere betragtet de to generationer som to separate arter. Hunnerne er 9-11 mm med rødbrun overside og forkrop. Der er lyse bånd på bagkroppens 1. til 3. led. Hos forårshunner er der tydeligt sort behåring på hovedet og siden af forkroppen. Hos sommergenerationen er behåringen på hoved og siden af forkroppen ofte med lysere hår. Hannerne (9-10 mm) er mere mørke i farven, men med en stor variation mellem de to generationer. Om foråret er hannerne oftest mørkhårede på siden af forkroppen og hovedet. Hos hannerne i sommergenerationen er ansigtet med indslag af mere brunligt hår og de sorte hår på siden af forkroppen manglende.
Tofarvet Jordbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Eva Hall

Variation

: Stor variation mellem de to kuld. Særligt hos hannerne hvor både behåring og sågar også mikroskulptur kan variere betragteligt.

Forveksling

: Kan forveksles med flere arter og den store forskel mellem generationerne bidrager til yderligere forvirring. Hunnerne kan nok nemmest forveksles med hunner af A. nigroaenea og A. angustior. Hunnerne af A. nigroaenea har også sorte hår i ansigt, men er dog noget større end hunnerne af A. bicolor. A. nigroaenea har også betydeligt mere sammenhængende rødbrun behåring på 1. til 4. bagkropsled, hvor behåringen hos A. bicolor er mere svag i form af bånd med lyse hår. A. angustior har rødbrune hår i ansigtet og kan adskilles fra A. bicolor individer med sort ansigtshår. Men da der forekommer individer af A. angustior med sort ansigtsbehåring og A. bicolor kan have mere lys behåring i ansigtet, skal man være varsom med dette kendetegn. På grund af den store variation bør hanner bestemmes under lup.

Udbredelse

: Arten er kendt fra alle distrikter, men udbredelsen er koncentreret omkring den østlige del af Jylland og Øerne. Arten er kendt fra Vestjylland, men kun med fund fra før 1972 (Madsen et al. 2016).
Tofarvet Jordbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: To generationer:

Hunner ses fra midten af marts, hvorefter antallet falder indtil medio maj/primo juni, hvor den næste generation flyver. Sommergenerationen flyver til august, men kan ses i fåtal helt indtil oktober.

Hanner ses stort set i samme periode som hunnerne, men de forsvinder i løbet af august.

Tidsmæssig fordeling

af Tofarvet Jordbi baseret på Naturbasens observationer:
Tofarvet Jordbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Tofarvet Jordbi - månedlig fordeling

Biologi

: Arten er meget bredt polylektisk og kan findes på en lang række forskellige blomsterfamilier. Reden graves i sandet jord, ofte på sydvendte skråninger og sjældent mere end få reder på samme lokalitet. Parasiteres af hvepsebien Nomada fabriciana.

Levested

: Findes i stort set alle habitater i landet. Grundet det meget brede fødevalg, stiller arten få krav til levestedet.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., Herrmann, M., Müller, A. & Neumeyer, R. 2010. Apidae 6. Andrena, Melitturga, Panurginus, Panurgus (Vol. 26). CSCF & Schweizerische Entomologische Gesellschaft, Neuchtel, 316 pp.

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: