Se alle 

 ID-billeder

  • Fotograf: Ruth Ahlburg
    Foto: Ruth Ahlburg
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund
  • Fotograf: Inger Lund
    Foto: Inger Lund

Kendetegn

: En stor vægbi der flyver i det tidlige forår. Hunnerne er 14-15mm med sort behåring på bagkrop, forkrop og hoved. Behåringen på benene er overvejende orange.

Hannerne har samme størrelse som hunnerne, men er lysere med brunlig behåring på forkrop og de første bagkropsled. Halen er overvejende sorthåret. Hannerne har som de andre vægbi-hanner store hvide tegninger i ansigtet. Hos hannerne ses også nogle påfaldende lange hår på midtbenets fodled.

Forårsvægbi
Bedste identifikationsfoto udvalgt af Naturbasen medlemmer
Foto: Martin Hansen

Variation

: Uden for Danmark forekommer hunnerne i en lys farvemorf. Dette besværliggør artsbestemmelsen lidt, men den lyse form er altså ikke kendt fra Danmark.

Forveksling

: Hunnerne kan med kombinationen af sort krop og hoved og orange pollenbørster kun forveksles med den sjældne vægbi Anthophora retusa. Forårsvægbi flyver meget tidligt om foråret, så i den første periode er A. retusa ikke en reel forvekslingsmulighed. Fra midten af april og til juni er der dog et overlap i to arters flyvetid. De to arter kan adskilles på farven af sporen på bagerste skinneben. Hos A. retusa er sporen orange, hos forårsvægbien er den sort/mørkebrun. Scutellum er hos forårsvægbien mat, mens det er skinnende hos A. retusa. Anthophora retusa er kendt fra en del distrikter men med få fund i nyere tid.

Hannerne kan på baggrund af de meget lange hår på midtbenets fodled og den tidlige flyvetid ikke forveksles med andre arter. Derfor kan man også nemt adskille forårsvægbien fra havevægbien, som også er en art der ses i haver og parker. Havevægbien har ikke de karakteristiske lange hår på midtbenets fodled og har i øvrigt en meget senere flyvetid.

Udbredelse

: Arten er kendt fra de fleste distrikter men mangler på Bornholm, i Vestjylland og i Nordvestjylland.
Forårsvægbi - udbredelseskort

Hvornår ses den?

: Flyver fra midten af marts, til tider allerede i februar, indtil juni. Hanner flyver ofte et par uger før hunnerne.

Tidsmæssig fordeling

af Forårsvægbi baseret på Naturbasens observationer:
Forårsvægbi - ugentlig fordeling
Se også månedlig fordeling

Forårsvægbi - månedlig fordeling

Biologi

: Forårsvægbi er ret tolerant i valget af fødekilder og besøger mange forskellige blomster. Parker og haver er ofte gode til at levere mange blomster i det tidlige forår, og det udnytter forårsvægbien. Reden laves på lodrette sandflader, men arten anvender også murværk, skorstene og andre menneskabte strukturer. Forårsvægbi parasiteres af sørgebien Melecta albifrons.

Levested

: Ses ofte i urbane miljøer så som parker og haver, og ellers på blomsterrige habitater med sandflader til reder.
Litteratur brugt til denne beskrivelse
Amiet, F., M. Herrmann, A. Müller & R. Neumeyer, 2007. Apidae 5. Ammobates, Ammobatoides, Anthophora, Biastes, Ceratina, Dasypoda, Epeoloides, Epeolus, Eucera, Macropis, Melecta, Melitta, Nomada, Pasites, Tetralonia, Thyreus, Xylocopa. Fauna Helvetica 20: 1-356, 397 illus., 145 kort

Else, G. R. Edwards, M. 2018. Handbook of the Bees of the British Isles volume 1-2. Ray Society

Falk, S. 2015. Field Guide to the Bees of Great Britain and Ireland. British Wildlife Field Guides. Bloomsbury

Madsen, H.B. & Calabuig, I. 2012. Kommenteret checkliste over Danmarks bierDel 5: Apidae (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelelser, 80, 752.

Madsen, H. B. Schmidt, H. T. Rasmussen, C. 2016. Distriktskatalog over Danmarks bier (Hymenoptera, Apoidea). Entomologiske Meddelser. 83: 43-70

Rasmussen, C. Schmidt, H. T. Madsen, H. B. 2016.Distribution, phenology and host plants of Danish bees (Hymenoptera, Apoidea). Zootaxa 4212. Magnolia Press. pp. 001-100

Scheuchl, E., 1995. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wildbienen Deutschlands und Österreichs. Band I: Schlüssel der Gattungen und der Arten der Familie Anthophoridae. Velden (Selbstverlag). 158 pp.

Westrich, P. 2018. Die Wildbienen Deutschlands. Ulmer-Verlag

De senest indberettede arter i Naturbasen: